doplňkové materiály

Doplňkové materiály k výuce jazyků bežně neprodáváme, můžete je ale zakoupit v knihkupectvích nebo na internetu.

Doplňkové výukové materiály - angličtina

učebnice anglické gramatiky Učebnice Grammar in Use (Cambridge University Press) patří k nejoblíbenějším cvičebnicím gramatiky. Učebnice je určena jak j samostudiu tak jako doplněk k výuce v kurzech. Přehledně uspořádané kapitoly studentům nabízí jednoduchá vysvětlení všech základních gramatických jevů společně s názornými příklady. Studenti si následně ověřují správné pochopení studovaného gramatického jevu na různorodých cvičeních. doplňková učebnice anglické gramatiky Učebnice Elementary Vocabulary in Use (Cambridge University Press) je ideálním doplňkovým materiálem pro rozvoj znalosti slovní zásoby. Učebnice je rozdělena do kapitol, které nabízí studentům přehled slovní zásoby nejběžnějších témat každodenního života. Slovní zásoba je vždy prezentována s obrázky a v kontextu tak, aby si studenti osvojili správné užití jednotlivých slovíček. Studenti si zároveň mohou své znalosti procvičit na doplňkových cvičeních. Učebnice je určena k samostudiu nebo k doplnění výuky v kurzu.
učebnice anglické gramatiky - příprava na FCE nebo CAE Cvičebnice gramatiky a slovní zásoby Grammar and Vocabulary for First Certificate Grammar and Vocabulary for CAE and Proficiency (Longman) jsou určeny studentům, kteří se připravují ke zkoušce FCE nebo CAE, ale nejen jim. Cvičebnice obsahují přehledné shrnutí gramatických pravidel, které by studenti na dané úrovni měli znát, doplněné o širokou škálu různorodých aktivit k jejich procvičení. Cvičebnice se také věnuje obtížným oblastem slovní zásoby jako např. příslovce, frázová slovesa, idiomy apod. Studenti se učí jejich významu vždy v kontextu, což jim usnadňuje jejich následné správné užití. Součástí cvičebnice jsou také vzorové testové úlohy a sekce „Word Store“, která shrnuje důležitou slovní zásobu klíčových témat. Učebnice je vybavena klíčem, takže může být použita jako doplňkový materiál ve výuce nebo k samostudiu. K prohloubení komunikačních dovedností jsou kurzy doplňovány dalšími materiály, např. z učebnice Business English Communication (Cambridge University Press), která se věnuje jednotlivým aspektům úspěšné a efektivní komunikace: společenská konverzace, interkulturní komunikace, telefonování, prezentace, schůzky a porady a vyjednávání. Učebnice nabízí velké množství příkladů komunikačních situací, na kterých se studenti seznamují se správnými a méně úspěšnými postupy. Následně si mohou všechny dovednosti vyzkoušet na praktických cvičeních. Velkým přínosem učebnice jsou také přehledy potřebných frází a funkčního jazyka pro jednotlivé komunikační dovednosti.

Doplňkové výukové materiály - němčina

doplnkova ucebnice nemecke gramatiky Kniha em Übungsgrammatik (Hueber) nabízí přehled gramatiky spolu s praktickými cvičeními pro studenty na úrovní A1 – B1. Učebnice je řazena do kapitol podle gramatických jevů. Každá kapitola je otevřena shrnutím gramatiky a základních pouček, které je následováno různorodými cvičeními. Cvičení jsou koncipována tak, aby si studenti mohli procvičit osvojenou gramatiku v různém kontextu. Na konci knihy najdou studenti přehled nepravidelných sloves, tabulky časování sloves, přehled slovesa přídavných jmen a pádů a předložek, se kterými se pojí a přehled spojek a předložek. Součástí učebnice je také přehledný klíč. Učebnice je určena jak k přímému použití při výuce, tak k domácímu samostudiu. ucebnice gramatiky pro pokrocile Cvičebnice a přehled gramatiky Übungsgrammatik für Fortgeschrittene (Hueber) pro pokročilé studenty (úrovně B1 a výš) nabízí vysvětlení, názorné příklady a rovnorodá cvičení. Je vhodná pro práci ve výuce nebo k domácímu samostudiu. Studenti si snadno rychle zautomatizují zásady německé gramatiky. Kniha nabízí kromě gramatických pouček také tipy na to, jak si nové poznatky nejlépe zapamatovat. Pevnou součástí osnovy cvičebnice je také systematická práce na rozvoji slovní zásoby – především na slovotvorbě. Cvičení v učebnici jsou navíc založena na autentických textech. Součástí učebnice je klíč.

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky Blog
Mapa stránek Domů Napište nám