Informace o zkouškách LanguageCert

V angličtině existuje celá řada mezinárodních zkoušek pořádaných v ČR. Nejpraktičtějšími zkouškami z uživatelského pohledu jsou zkoušky LanguageCert (dříve známé v ČR pod značkou City & Guilds). Jedná se o zkoušky z obecného jazyka (IESOL, čili písemná zkouška, a ISESOL, čili mluvená zkouška) testující praktické znalosti a dovednosti v angličtině. Jejich využití je celosvětové a Channel Crossings je akreditovaným testovacím centrem těchto zkoušek.

Po úspěšném absolvování těchto zkoušek obdržíte certifikát: First Class Pass, pokud dosáhnete vynikajícího výsledku, nebo Pass, pokud bude váš výsledek standardní.

Proč si vybrat LanguageCert zkoušku?

  • Protože se zaměřují na praktické zvládnutí jazyka, nemusíte se učit nic nazpaměť, nebudeme se Vás snažit nachytat, ani Vám nebudeme předkládat neautentické situace. Naším cílem je snížit množství formalit na minimum, abyste se v průběhu zkoušky opravdu mohli soustředit na užívání jazyka, nikoli na to, jak je test konstruovaný.
  • Protože tyto jazykové zkoušky jsou velice variabilní. Termíny jsou vypisovány v pravidelných měsíčních intervalech, takže klidně můžete jednotlivé zkoušky – písemnou a ústní – rozložit až do půlročního intervalu.
  • Protože abyste obdrželi certifikát, nemusíte absolvovat ústní a písemnou zkoušku. Je jen na Vás, jestli se přihlásíte na oba typy zkoušky (IESOL i ISESOL) a pořídíte si tak certifikát kompletní, nebo jen certifikát dosvědčující Vaši jazykovou úroveň v jednom typu dovednosti.
  • Protože jsou transparentní. Váš výkon během ústní zkoušky (ISESOL) hodnotí nezávislý hodnotitel na základě nahrávky, v případě písemné zkoušky (IESOL) je důraz kladen na správné označení materiálů. Abyste u zkoušky uspěli, potřebujete dosáhnout výsledku alespoň 50 %. Pokud je nezískáte, dostanete zpětnou vazbu, proč se tak stalo a co zlepšit.
  • Protože si kvůli zkoušce nemusíte brát dovolenou, ústní (ISESOL) i písemnou (IESOL) zkouškou stihnete bez problémů projít za tři hodiny.

Úrovně zkoušky

Jazykové zkoušky LanguageCert respektují systém Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Pro každou úroveň je stanoven seznam dovedností, témat a gramatických jevů (tzv. sylabus), které budou předmětem zkoušky a které byste měli zvládnout, abyste uspěli.

Pokud tápete, na kterou úroveň zkoušky se přihlásit, můžete k získání orientační informace využít on-line testy Channel Crossings. 

Úroveň Seznam dovedností ke zkoušce
Preliminary A1 Sylabus - zkoušky LanguageCert - úroveň A1
Access A2 Sylabus - zkoušky LanguageCert - úroveň A2
Achiever B1 Sylabus - zkoušky LanguageCert - úroveň B1
Communicator B2 Sylabus - zkoušky LanguageCert - úroveň B2
Expert C1 Sylabus - zkoušky LanguageCert - úroveň C1
Mastery C2 Sylabus - zkoušky LanguageCert - úroveň C2

Části zkoušky

TIP CHC: velkou výhodou zkoušek LanguageCert je, že můžete složit písemnou nebo ústní část samostatně, případně každou na rozdílné úrovni!

Písemná zkouška - IESOL

Písemná zkouška IESOL se skládá z několika částí: 4 cvičení zaměřená na poslech, 4 cvičení zaměřená na čtení a 2 cvičení zaměřená na psaní. Nejde o test slovní zásoby, ale o komplexní zkoušku zaměřenou na receptivní dovednosti. Proto je během této zkoušky možné používat výkladový jednojazyčný slovník. Na každou z částí je k dispozici vymezený čas.     

Úroveň     Poslech - délka       Čtení a psaní - délka
Preliminary A1 20 minut   80 minut
Access A2 20 minut 80 minut
Achiever B1 30 minut 130 minut
Communicator B2 30 minut 130 minut
Expert C1 30 minut 160 minut
Mastery C2 30 minut 160 minut

Detailní soupis požadavků zkoušky IESOL na jednotlivé úrovně je k dispozici v handbooku. Na vyžádání Vám jej rádi zašleme.

Ústní zkouška - ISESOL

Ústní zkouška se skládá ze 4 částí, které se zaměřují na:
  • schopnost sdělovat osobní údaje (jméno, země původu apod.) a odpovídat na otázky
  • schopnost adekvátně reagovat v běžných společenských situacích typu konverzace s přáteli, v restauraci, na pracovní schůzce
  • schopnost diskutovat včetně výměny informací a názorů mezi partnery
  • schopnost samostatně mluvit o tématu s krátkou 30vteřinovou přípravou
Úroveň Ústní zkouška - délka
Preliminary A1 6 minut
Access A2 9 minut
Achiever B1 12 minut
Communicator B2 13 minut
Expert C1 15 minut
Mastery C2 17 minut

Detailní soupis požadavků zkoušky ISESOL na jednotlivé úrovně je k dispozici v handbooku. Na vyžádání Vám jej rádi zašleme.

Přizpůsobení podmínek zkoušky

Prohlašujeme, že se snažíme vždy vyjít maximálně vstříc všem kandidátům, kteří jsou krátkodobě či dlouhodobě zdravotně znevýhodněni, vč. specifických poruch učení. Na základě individuální žádosti a potvrzení od lékaře či psychologa si kandidáti mohou zažádat o speciální průběh zkoušky, upravené materiály, případně obojí. Vyplněná žádost a potvrzení musí být doručeny nejpozději 5 týdnů před koncem řádné registrace; v případě vážného handicapu i několik měsíců předem. Vždy nás kontaktujte s předstihem, abychom se domluvili na postupu v konkrétním případě.

Ceník zkoušek najdete v záložce ceník.

Rozpis termínů zkoušek najdete v záložce termíny.

Přihlášky na mezinárodní zkoušku LanguageCert:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Přihlášením ke zkoušce poskytuje uchazeč zkouškovému centru Channel Crossings s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje uchazečů zkouškové centrum využívá pro účely evidence, statistického vyhodnocování a marketingové účely. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou údajů poskytnutých organizátorovi zkoušek LanguageCert za účelem registrace ke zkoušce.

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky Blog
Mapa stránek Domů Napište nám