Mezinárodní jazykové zkoušky z němčiny - WiDaF

Upozornění: V současné době naše jazyková agentura neposkytuje zkoušku WiDaF. Pro ostatní informace o mezinárodních zkouškách nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle: 210 215 320 nebo e-mailu: zkousky@chc.cz

Mezinárodně uznávané zkoušky z němčiny pro cizince WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) jsou určeny pro všechny, kteří potřebují změřit a prokázat jazykové znalosti a schopnost aktivně němčinu využívat v každodenním životě a v pracovní praxi. Zkouška testuje znalosti a dovednosti kandidátů na úrovních pokročilosti od mírně pokročilých po velmi pokročilé.

Zkouška WiDaF má formát auditového testu. To znamená, že kandidáti na všech úrovních pokročilosti skládají tentýž test. Na základě bodového ohodnocení je určena úroveň znalostí každého kandidáta. Není tedy možné zkoušku "neudělat": každý kandidát obdrží osvědčení o svých jazykových znalostech spolu s detailním rozborem dovedností a certifikátem. To ze zkoušky WiDaF dělá mimo jiné také vhodný nástroj pro efektivní nábor zaměstnanců či měření efektivity výuky.

Proč se rozhodnout pro zkoušku WiDaF?

  • výhoda při hledání zaměstnání: získáte certifikát, který prokáže Vaše skutečné dovednosti aktivně využívat němčinu v pracovním prostředí
  • rychlé vyhodnocení: výsledky zkoušky jsou dostupné již 14 dní po jejím vykonání
  • méně stresu: nemusíte se obávat, zda zkoušku složíte - vždy obrdžíte osvědčení o svých jazykových znalostech
  • popis znalostí: po vykonání zkoušky obdržíte podrobný popis svých znalostí

Formát zkoušek

WiDaF

Části zkoušky

Část I - gramatika, slovní zásoba, porozumění čtenému textu 105 minut

Část II - porozumění poslechu 45 minut

Délka zkoušky celkem: 3 hodiny

Stupnice hodnocení:

Zkoušku nelze nesložit – každý, kdo jí projde, získá bodové hodnocení v rozsahu 0-990 bodů. Bodobé ohodnocení je rozděleno do 3 části:

  • gramatika a slovní zásoba - 330 bodů
  • čtení - 330 bodů
  • poslech - 330 bodů

Zkouška WiDaF byla navázána na Společný evropský referenční rámec podle následujícího klíče:

  A2 B1 B2 C1 C2
rozsah bodů 0-246 247-495 496-735 736-897 898-990

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky Blog
Mapa stránek Domů Napište nám