V říjnu na Balkán

Poznávejte s námi svět jazyků a místní zajímavosti.

Každý měsíc Vám nabídneme zvýhodněné ceny na překlady vybraných jazyků a mnoho dalšího.

V ŘÍJNU NA BALKÁN!

Podzimní sleva 10 % na překlady z/do albánštiny, bulharštiny, makedonštiny, řečtiny a srbštiny.

Pro uplatnění slevy prosím uveďte heslo "MĚSÍC JAZYKŮ".

Víte, že ...

  • Řecko má 169 obydlených ostrovů?
  • Ohridské jezero na hranicích Makedonie a Albánie je nejhlubší jezero na Balkáně (294 m) a jedno z nejstarších na světě?
  • bulharština je nejstarším doloženým slovanským jazykem?
  • slova vampír a slivovice jsou původem ze srbštiny?

Jak se domluvíte na Balkánském poloostrově?

Na Balkáně leží státy bývalé Jugoslávie (tj. Bosna a Hercegovina, Makedonie, Srbsko, Kosovo a Černá Hora; Slovinsko a někdy také Chorvatsko se mezi balkánské státy obvykle nepočítají), dále Bulharsko, Albánie, Řecko a evropská část Turecka. Mezi balkánské státy se v některých případech řadí i Rumunsko.

Albánština je považována za jeden z nejstarších jazyků v Evropě. Je ovlivněna zejména turečtinou a slovanskými jazyky. Albánština patří k nejobtížnějším a nejneobvyklejším evropským jazykům.

Makedonština má nejblíže k bulharštině. K psaní používá cyrilici, stejně jako bulharština a srbština.

V bulharštině a makedonštině existuje jako v jediných dvou slovanských jazycích člen, a to takový, který se připojuje za příslušný výraz.

Bulharština má ze všech slovanských jazyků nejdéle psanou formu.

Srbštinou se domluvíte na většině území bývalé Jugoslávie.

Psaná srbština vychází na rozdíl od jiných jazyků z mluveného slova.

Současná řečtina je přímou pokračovatelkou starořečtiny. Většinu slovní zásoby řečtiny tvoří na rozdíl od jiných jazyků původní řecká slova.

Turečtina je úředním jazykem v Turecku, Makedonii a na Kypru a je uznávána jako jazyk menšiny v Bulharsku.

Rumunštinou se mluví hlavně v Rumunsku, Moldavsku, Maďarsku, Srbsku a Bulharsku. Rumunština si vypůjčuje mnoho slov z jiných románských jazyků. Odhaduje se, že v rumunštině je kolem 38 % slov vypůjčených z italštiny a francouzštiny, takže spolu se slovy domácího původu tvoří kolem 80 % slovní zásoby slova latinského původu.

Zdroj: www.jazyky.com, www.wikipedia.cz

Překlady a tlumočení

Jazyková škola Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
    certifikát překlady a tlumočení
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky Blog
Mapa stránek Domů Napište nám