Korektury textů

ukázka korektury textu

Správně napsaný text z hlediska odborného, jazykového i stylistického může být Vaší dobrou vizitkou. Nešetřete na nepravém místě a obraťte se na nás!

Jazyková agentura Channel Crossings pro Vás zajistí komplexní kontrolu Vašeho textu po stránce jazykové a stylistické.

Jazykovou korekturu je vhodné provést především u textů určených k prezentaci jako jsou webové stránky a oficiální dokumenty (výroční a tiskové zprávy, letáky, brožury aj.) nebo u textů typu diplomové nebo bakalářské práce.

Služby v oblasti jazykových korektur

Korektura rodilým mluvčím

Korektura zahrnuje kontrolu gramatiky, interpunkce, terminologie, stylistiky a odstranění případných překlepů v textu. Zaměřuje se také na členění textu, soulad výrazových prostředků a na celkovou úpravu textu.

Korekturu si můžete objednat buď samostatně jako korekturu textu, který dodáte, nebo jako součást překladu.

Korektura je provedena rodilým mluvčím s jazykovým vzděláním v mateřském jazyce nebo jazykovým odborníkem.

Předtisková korektura

Předtisková korektura se provádí před tiskem dokumentu, po nasazení textu do konečné grafické podoby. Kontroluje se zejména typografická stránka textu - rozdělení slov, vložení mezer, správné pomlčky, uvozovky, a také úplnost textu.

Tuto korekturu doporučujeme vyhotovit u každého dokumentu, který je určen k publikaci (letáky, brožury, tištěná inzerce aj.).

Korektura je prováděna jazykovým odborníkem.

Poptávka - korektury textů

V případě zájmu o detailní informace nebo objednávku služeb nás neváhejte kontaktovat

e-mailem na adrese: prekladychc@chc.cz

telefonicky: 210 215 310-1 (soukromé zakázky a stávající klienti), 210 215 314 (nové firemní zakázky)

nebo vyplňte nezávaznou poptávku na korekturu textů na webu

Překlady a tlumočení

Jazyková škola Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky> Blog
Mapa stránek Domů Napište nám