Překlady albánštiny

Albánština je jedním z nejobtížnějších a nejneobvyklejších evropských jazyků, kterým hovoří necelých 7 milionů mluvčích. Je úředním jazykem v Albánii, Kosovu a v části Makedonie.

Přeložíme-li si oficiální název Albánie do češtiny, znamená Země orlů. Silueta orla skalního je i součástí vlajky a státního znaku.

Albánštinu přiřazujeme do tzv. indoevropských jazyků, i když s nimi prakticky nemá nic společného. Spisovný albánský jazyk byl zformován z tzv. toskického dialektu v minulém století. I přesto, že se jedná o jeden z nejstarších evropských jazyků, písemné památky se ze staroalbánské doby nezachovaly. První dochovaný text pochází z r. 1555, jedná se o tzv. Mešní knihu. Albánská literatura se začíná rozvíjet až od roku 1908, kdy byla z více než 20 různých forem albánštiny ustanovena jednotná abeceda.

Víte, že?

Největší zajímavostí albánštiny je opačné kývání hlavou. Dejte si pozor, pokud Albánec říká „jo“ a kýve hlavou vertikálně – ve skutečnosti vyjadřuje nesouhlas. Totéž v případě, pokud kroutí hlavou horizontálně a říká „PO“, v tomto případě s vámi souhlasí.

Překlady z/do albánštiny - ceník (v Kč)

  z češtiny do češtiny se soudním ověřením
překlady - albánština 565,- 525,- 625,-

Normostrana (NS) = 1 800 znaků včetně mezer. Každá započatá NS se účtuje jako celá NS.

Poptávka překladu nebo tlumočení z/do albánštiny

V případě zájmu o detailní informace nebo objednávku služeb nás neváhejte kontaktovat

e-mailem na adrese: prekladychc@chc.cz

telefonicky: 210 215 310-1 (soukromé zakázky a stávající klienti), 210 215 314 (nové firemní zakázky)

nebo vyplňte nezávaznou poptávku na překlad nebo tlumočení albánštiny na webu

Albánština - ukázka překladu

ukázka albánského textu

Překlady a tlumočení

Jazyková škola Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
    certifikát překlady a tlumočení
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky Blog
Mapa stránek Domů Napište nám