Překlady arabštiny

Arabština patří k semitským jazykům. Mezi spisovnou arabštinou, kterou aktivně užívají a ovládají pouze vzdělanci a regionální arabštinou (např. marockou, iráckou, egyptskou apod.) existují značné rozdíly. Tyto rozdíly můžeme nejlépe sledovat v ústním projevu.

Historie arabštiny sahá do 4. století, kdy byly objeveny nejstarší nápisy, klasická arabština se dochovala v Koránu ze 7. století. Arabštinou hovoří více než 250 milionů lidí, jako liturgický jazyk jej užívá více než 1 miliarda, je úředním jazykem ve více než 26 zemí světa a jedním z jazyků OSN.

Víte, že?

Arabština používá řadu hlásek, které se nevyskytují v češtině ani v žádném jiném evropském jazyce. Asi nejobtížnějším zvukem v arabštině je písmeno „ajn“, které se vyslovuje v zadní části dutiny ústní, někdy až v hrdle.

Arabské písmo vychází z kurzívy aramejského písma. Kurzivní znamená, že nerozlišuje tiskací a psací písmo a dokonce ani malá a velká písmena. Arabština nepíše znaky pro krátké samohlásky a píše se zprava doleva.

Překlady z/do arabštiny - ceník (v Kč)

  z češtiny do češtiny se soudním ověřením
překlady - arabština od 750,- od 750,- od 800,-

Normostrana (NS) = 1 800 znaků včetně mezer. Každá započatá NS se účtuje jako celá NS.

Poptávka překladu nebo tlumočení z/do arabštiny

V případě zájmu o detailní informace nebo objednávku služeb nás neváhejte kontaktovat

e-mailem na adrese: prekladychc@chc.cz

telefonicky: 210 215 314

nebo vyplňte nezávaznou poptávku na překlad nebo tlumočení arabštiny na webu

Arabština - ukázka překladu

Channel Crossings - specialista na překlady jazyků psaných zprava doleva

Překlady a tlumočení

Jazyková škola Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
    certifikát překlady a tlumočení
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky Blog
Mapa stránek Domů Napište nám