Překlady vietnamštiny

Channel Crossings - překlady z/do vietnamštinyVietnamština je mateřským jazykem 88 – 90 % obyvatel Vietnamu. Na světě jí mluví téměř 68 milionů obyvatel. Původní vietnamština využívala čínské písmo a z čínštiny přejala mnoho slov a slovních spojení. V 17. století se misionáři snažili zjednodušit písmo a umožnit vzdělávání všech vrstev obyvatelstva. Proto také byly čínské znaky nahrazeny latinkou, která je mnohem jednodušší a lépe osvojitelná.

Vietnamštinu tvoří 3 hlavní dialogy, které se dělí podle oblastí na severní, střední a jižní. Za vzor spisovné vietnamštiny je považována ta, která se užívá v okolí hlavního města Hanoje, ležícím na severu země.

Víte, že?

Vietnamština má velmi složitý systém zájmen, který se odvíjí od vzájemného rodinného a společenského vztahu mluvčích.

Překlady z/do vietnamštiny - ceník (v Kč)

  z češtiny do češtiny se soudním ověřením
překlady - vietnamštiny od 750,- od 750,- od 800,-

Normostrana (NS) = 1 800 znaků včetně mezer. Každá započatá NS se účtuje jako celá NS.

Poptávka překladu nebo tlumočení z/do vietnamštiny

V případě zájmu o detailní informace nebo objednávku služeb nás neváhejte kontaktovat

e-mailem na adrese: prekladychc@chc.cz

telefonicky: 210 215 310-1 (soukromé zakázky a stávající klienti), 210 215 314 (nové firemní zakázky)

nebo vyplňte nezávaznou poptávku na překlad nebo tlumočení vietnamštiny na webu

Překlady a tlumočení

Jazyková škola Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
    certifikát překlady a tlumočení
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky Blog
Mapa stránek Domů Napište nám