Jak si vybrat kurz pro děti v zahraničí

Máte doma děti a záleží Vám na jejich jazykovém vzdělání? Říkáte si, že jim školní výuka jazyků nedává tolik, aby obstály v dnešním multijazyčném světě? Uvědomujete si, že Vaše děti potřebují získat sebevědomí v cizím jazyce, aby se nebály mluvit a uměly cizí řeč použít?

Pokud jste si na tyto otázky odpověděli slovem „ano“, tak právě Vám je určen tento text, který by Vám v měl široké nabídce jazykových kurzů pomoci nalézt řešení.

Hlavní kritéria pro výběr jazykového kurzu pro děti a mládež

  1. věk
  2. konkrétní jazyk a destinace
  3. individuální X skupinový pobyt
  4. typ ubytování
  5. intenzita jazykového kurzu
  6. program aktivit, exkurzí a výletů
  7. délka kurzu a termíny
  8. cena

Věk

Věk je hlavním kritériem při hledání jazykového kurzu. Pokud si kladete otázku, kdy je vhodný věk pro první výjezd do zahraničí, odpověď zní: co nejdříve. Děti mohou bez rodičů vycestovat již v sedmi letech, obecně jsou juniorské kurzy určeny studentům od 7 do 17 let (některé programy nabízí ještě speciální kurzy pro věkovou kategorii 16–20 let). Platí, že mladší děti se mnohem lépe a rychleji adaptují na nové prostředí a dokážou pochytit mnohem více frází, slovíček a gramatiky.

Výběr jazyka a destinace

V současné době je možné zajistit jazykový kurz pro děti a mládež téměř kdekoli po celém světě. Vyberte si proto jazyk, ve kterém dítě kurz absolvuje a zvažte všechny destinace, které jsou v nabídce. Nejširší nabídka je samozřejmě u kurzů angličtiny. Junioři vyjíždějí za angličtinou nejčastěji do Velké Británie a na Maltu, ale také do Irska, Spojených států Kanady. Za kurzy němčiny jezdí děti převážně do německých měst: Berlína, Drážďan, Heidelbergu a Norimberku, z rakouských měst např. do Vídně, v poslední době je velmi oblíbená i německá část Švýcarska. Jižní pobřeží Francie je stále nejoblíbenější variantou pro kurzy francouzštiny pro děti a mládež a to převážně v Nice, Cannes a Antibes. Španělsko, konkrétně kempy u Malagy, Barcelony, Benalmádeny a Marbelly, jsou pro úžasné počasí a moře populární mezi dětmi učícími se španělsky. Obecně nejmladším dětem a studentům bez zkušeností s cestováním doporučujeme bližší evropské státy, pro starší studenty se zkušenostmi jsou zajímavé i vzdálenější „zaoceánské lokality“.

Rozdíl mezi individuálním a skupinovým jazykovým kurzem

V případě skupinového kurzu počítejte s tím, že ve škole bude více studentů jedné národnostiPři výběru kurzu musíte zvážit, zdali je Vaše dítě dostatečně samostatné na individuální výjezd nebo zda pro něj bude lepší, pokud pojede se skupinkou dalších dětí pod vedením česky mluvícího vedoucího. Výhodou individuálního kurzu je především nízký podíl česky mluvících dětí na dané škole, tím je zabezpečeno zcela autentické prostředí a takoví studenti dosahují i největšího pokroku. Individuální studenti navíc mohou na cestě využívat tzv. asistenční služby, která je mezi rodiči velmi oblíbená pro svou funkčnost a bezpečnost. Na letišti předáte dítě do rukou letušky (asistenční služby), která ho provede celým procesem odbavení a posadí na letadlo. Po příletu do cizí země čeká opět u letadla asistenční služba a odvede dítě přes pasovou kontrolu a vyzvednutí zavazadla až k rukám zaměstnance školy. Služba je pro děti do 12 let bez poplatků, pro starší 12 let je zpoplatněná.

Pokud jede dítě ve skupince českých dětí, je nutné počítat s vyšším zastoupením českých studentů. Skupinový vedoucí je dětem během cesty a celého pobytu k dispozici.

 Aktuální nabídka skupinových kurzů s českým doprovodem 
Kurz s ubytováním v hostitelské rodině nebo rezidenční kurz?

Ubytování v rodinách doporučujeme v menších městech, kde bydlí tradiční hostitelské rodiny, nikoli rodiny přistěhovalců. Menší města mají také tu výhodu, že je téměř vše v pěší vzdálenosti a tak malí studenti nemusí trávit hodiny v MHD. Děti v rodinách snídají a večeří, obědy pak dostávají formou balíčku.

Rezidenční kurzy se obvykle pořádají ve velkých areálech (např. areály internátních škol), ve kterých je vše na jednom místě, neboli v areálu děti bydlí a učí se, součástí jsou i velká a moderní sportoviště, např. kurty, hřiště a bazény. Strava je řešena formou plné penze a probíhá také v areálu školy, v případě výletu formou balíčku. Rezidenční kurzy jsou oblíbené ve větších městech, kde je náročné cestovat z rodiny do školy (např. Londýn, Brighton, Malta, New York, Florida atd.).

Intenzita jazykového kurzu

Většina jazykových kurzů pro děti a mládež nabízí 15–20 lekcí jazyka týdně. Výuka probíhá v dopoledních hodinách. Některé školy umožňují připlatit si v případě zájmu intenzivní kurz. Intenzivní výuka je možná např. na juniorských školách EC nebo Sidmouth International School. Při výběru kurzu si zkontrolujte velikost skupinek, ve kterých se děti učí. Standardní je max. ubytování v residenci15 studentů ve skupince, některé školy nabízí juniorům výuku v miniskupině.

Program aktivit, exkurzí a výletů

Součástí jazykových pobytů pro děti a mládež je i celý doprovodný program aktivit, výletů a exkurzí. Tyto aktivity zaručují Vám, rodičům, že i po škole má Vaše dítě pevný program, kterého se musí účastnit, a tak dochází k rozvoji jazykových schopností nejen během klasické dopolední výuky, ale i během sportu, společenských aktivit a půldenních či celodenních výletů. Program všech škol je velmi pestrý a přizpůsobený současným dětem a jejich náročným požadavkům. Rezidenční školy, které disponují i moderním a různorodým vybavením, jsou schopny nabídnout i nadstandardní zájmové kroužky, např. jízdu na koni, lekce tenisu, lekce golfu, na Maltě kurzy potápění, v Kanadě kurzy horolezectví atd.

Délka kurzů, termíny, ceny

Kurzy pro děti a mládež probíhají především o letních prázdninách, tedy od konce června do konce srpna. Některé školy nabízí juniorské programy i v jarním období. Jazykové pobyty je možné absolvovat v min. délce 2 týdny, max. počet týdnů je pak omezen koncem prázdnin. Cena jednoho týdne juniorského pobytu, který zahrnuje kurz, ubytování, stravu a aktivity, se pohybuje okolo 12–15 tisíc. Závisí na typu ubytování (rodina je vždy levnější než rezidence), na programu aktivit, na destinaci (větší a známá města jsou vždy dražší) a také na počtu lekcí příslušného jazyka.

Akční nabídky jazykových kurzů pro děti a mládež

Každý měsíc pro vás od našich partnerských škol získáváme zvýhodněné nabídky kurzů pro děti a mládež. Přihlaste se k odběru novinek a dozvíte se o nich i vy!

Kontakty

V případě zájmu o konkrétní kalkulaci nás neváhejte kontaktovat

Studium v zahraničí

Jazyková škola Překlady a tlumočení Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky Blog
Mapa stránek Domů Napište nám