Kulaté stoly Youth Impact

Jak vypadá učící se organizace? Co je to participativní evaluace? Jaký je pohled na evaluaci neziskových organizací oproti jejich donorům, tedy nadacím a státním institucím? A jak se vůbec dá zjistit, zda má práce neziskovek pracujících s mládeží nějaký dopad? To vše probírají u kulatých stolů neziskové organizace spolu s nezávislými experty a expertkami i státními institucemi. Druhý kulatý stůl proběhl ve středu 9. 2. a další se bude konat 23. 2. a je zdarma přístupný všem zájemcům a zájemkyním, kterých se téma hodnocení dopadu dotýká. Otevřených setkání, jako jsou tato, mnoho není, a i proto budí velký zájem.

Neziskové organizace někdy čelí otázkám, které před ně staví okolí, ale které si ve skutečnosti často pokládají samy. Mají aktivity, na které dostaly finance z veřejného rozpočtu či od nadací, vůbec nějaký dopad? Povedou k nějaké změně? Jde to nějak objektivně zjistit? A pokud ano, jak? Na toto vše může odpovědět právě poctivě provedená evaluace. A pokud je opravdu dobře vedená, může ve skutečnosti přinést i mnoho dalšího: nastartovat pozitivní změny, nasměrovat organizaci k efektivnějšímu fungování nebo jí napovědět, jak své týmy lépe řídit.

Jenže jak provést evaluaci správně? A nemůžou se její výsledky obrátit proti organizaci samotné? Projekt Youth Impact financovaný z Programu pro zaměstnávání mladých lidí Norských a EHP fondů se snaží neziskovkám pracujícím s mládeží v České republice, Polsku a na Slovensku pomoci na tyto otázky odpovědět. Od roku 2020 pořádá Youth Impact workshopy, podporuje výzkum a nabízí vzdělávání i praktické evaluační nástroje neziskovkám ve střední Evropě.

Na začátku byla hlavně spousta analýz, jednání a návštěv. Shodnout se na potřebách neziskovek pracujících s mládeží ve všech partnerských zemích, a to u tak rozdílných organizací, jakými jsou realizátoři projektu – tedy česká jazyková agentura Channel Crossings, polská nadace FRDL, slovenský PEDAL Consulting a německý FIAP Institut, vůbec nebylo jednoduché. Spolupráce ale začala brzy nést ovoce a nyní, v posledním roce projektu, se o vzniklých praktických nástrojích i kulatých stolech propojujících odbornou veřejnost a neziskovky mluví všude.

K jedné z výzkumnic, která stála za vznikem vzdělávacích materiálů, se dokonce její vlastní práce dostala oklikou. „Už jsi slyšela o té nové příručce? Je opravdu praktická a má takový žlutý obal – pošlu ti link, můžeš si ji stáhnout, když budeš chtít.“ Nejnovější aktivitou jsou právě kulaté stoly, u kterých se setkávají lidé, které zajímá evaluace, i když každého možná s jiným cílem. Své názory, metody a postoje si tu tříbí a navzájem se inspirují. Snaha dělat věci co nejlépe a nejefektivněji je pro mnohé z nás tím opravdovým smyslem naší práce – a Youth Impact se snaží s tím neziskovkám a veřejným organizacím pomoci.