Jazyková a vzdělávací agentura

Vzdělávací projekty

Znáte nás jako jazykovou školu, věděli jste ale, že máme také projektové oddělení, které vymýšlí a realizuje projekty z nejrůznějších oblastí?

Baví nás témata jako rovné příležitosti na pracovním trhu: realizovali jsme několik projektů na podporu maminek vracejících se z rodičovské dovolené do zaměstnání nebo projekt zaměřující se na kulturní a věkovou diverzitu na pracovišti. Dlouhodobě také spolupracujeme se školami nejen z Prahy, ale z celé republiky. Učitelům nabízíme nejrůznější workshopy, jazykové kurzy a školíme je tématech jako je mentoring či metoda CLIL. Pracujeme i se studenty a s mládeží.  Naším cílem je podporovat vznik a šíření nových a inovativních metod a nástrojů ve vzdělávání a podporovat lidi napříč pracovním trhem v jejich osobním a kariérním rozvoji.

Zajímá vás, čemu se věnujeme právě teď?


Follow Me to Minecraft

Tento mezinárodní projekt financovaný v rámci akce KA220-SCH – Cooperation Partnerships in School Education programu Erasmus+ má za cíl vytvořit zábavnou výukovou hru odpovídající úrovni A1 SERR využívající jako základ prostředí počítačové hry Minecraft. Hra bude založená na metodách problémového učení (PBL) a pomáhat žákům zvýšit jejich schopnost kreativně řešit problémy reálného světa. Projekt je určen učitelům angličtiny a má jim ukázat, jak své dovednosti v oblasti běžné výuky mohou využít a rozvíjet v prostředí multiplayerových online her (MMO). Kromě hry samotné vznikne také plán hodiny a proběhne workshop pro učitele. Rolí Channel Crossings je řízení celého tohoto projektu, na němž kromě ChC spolupracuje dalších šest partnerských organizací ze šesti evropských zemí: Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou (ČR), ATERMON B.V. (Nizozemí), HEARTHANDS SOLUTIONS LIMITED (Kypr), CCS DIGITAL EDUCATION LIMITED (Irsko), English Language Secondary School „Geo Milev“ (Bulharsko) a Universal Certification Solutions S.A. – UNICERT S.A. (Řecko).


Škola 4.0

Vnímat, pozorovat a utvářet svět okolo sebe. Nová témata, nové nápady, nová řešení. Umět se představit a prezentovat, i anglicky. Práce s digitálními nástroji a zdroji informací.

Projekt Škola 4.0 reaguje na potřebu většího propojení formálního a neformálního vzdělávání. Sdružuje vzdělávací agenturu Channel Crossings a školy z Prahy a Středočeského kraje. Společně vytváříme vzdělávací programy pro žáky 6.-9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Naším cílem je podpořit jejich prostřednictvím rozvoj kreativity, aktivního občanství, smyslu pro iniciativu a kompetencí v angličtině a v oblasti digitálních technologií. V průběhu tří let vznikne celkem 18 vzdělávacích programů pojatých formou projektových dnů, školy v přírodě nebo kroužků.

Projekt cílí nejen na žáky, ale také na učitele a lektory. Rádi bychom přispěli ke vzniku platformy pro dlouhodobou spolupráci, která umožní sdílení zkušeností mezi zástupci formálního a neformálního vzdělávání, a současně podpoří zavádění aktivizačních a inovativních metod.

Pro více informací k projektu navštivte www.kreativniskola.cz nebo nás kontaktujte na emailu projekty@chc.cz


YOUTH IMPACT

Projekt YOUTH IMPACT je zaměřen na podporu neziskových organizací, veřejných institucí, i soukromých subjektů, zabývajících se zvyšováním uplatnění mladých lidí na trhu práce. Spolupráce CHC s partnery z Polska (FRDL), Slovenska (PEDAL) a Německa (FIAP) cílí na vytvoření praktických nástrojů, metodik a školení na podporu aktivit zaměřených na vyhodnocování dopadů a efektivity činností těchto organizací. Nabízí pomoc s hodnocením výchozího stavu organizace a s vytvářením nástrojů hodnocení.

Projekt bude také skrze granty podporovat i mladé vědkyně a vědce zkoumající dopady institucionálních aktivit. Cílem je vytvořit mezinárodní síť expertů, kteří se zaměřují na evaluaci dopadu. Projekt je neziskový a je plně financovaný z programu Fund for Youth Employment (EHP a Norské fondy), proto jsou všechny aktivity projektu zdarma pro kohokoliv, kdo projeví zájem se zapojit.

Bližší informace o projektu včetně kontaktů naleznete na webu http://www.youth-impact.eu, případně Facebooku. Program Fund or Youth Employment podporuje celou řadu projektů, o nichž se můžete dozvědět více v on-line magazínu Youth Employment Magazine.

Vzdělávací kurzy pro pedagogy

„Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“ — Nelson Mandela bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti apartheidu 1918 - 2013 O světě
„Zkušenost je nejlepší učitelkou.“ EXPERIENTIA EST OPTIMA RERUM MAGISTRA. — Neznámý autor
„Člověk od přírody baží po vzdělání.“ — Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie 384 -321 př. n. l. Varianta: Člověk od přírody baží po poznání.

Vzdělávejte se na našich akreditovaných kurzech DVPP!

Akreditovanými kurzy DVPP Vás zážitkovým způsobem provedou zkušení lektoři, kteří mají ve svém oboru mnohaletou praxi. Věnujeme se celé řadě témat, ve kterých vás a vaše kolegy rádi proškolíme - jsme specialisté na metodu CLIL, formativní hodnocení, mentoring, čtenářské strategie nebo hry v hodinách anglického jazyka. Zúčastnit se můžete termínovaných kurzů v našich karlínských učebnách nebo si nás objednat přímo do školy. Všechny kurzy je navíc možné hradit i ze šablon.

Nenašli jste mezi našimi kurzy to, co jste hledali? Rádi pro Vás rádi sestavíme akreditovaný, či neakreditovaný kurz na míru. Pošlete nám nezávaznou poptávku na náš email labyrinth@chc.cz.

Chcete být stále v obraze? Přihlaste se k odběru našeho newsletteru labyrinth@chc.cz! Sledovat nás můžete také na Facebooku.  


TERMÍNY VEŘEJNÝCH KURZŮ

V prvním pololetí nového školního roku jsme pro vás připravili kurzy v Karlíně i Ústí nad Labem. Také tentokrát se budeme věnovat tématu CLIL a formativnímu hodnocení, nově se můžete přihlásit i na hry a aktivity v hodinách čtení nebo psychohygienu a time management pro pedagogy.

Přemýšlíte, jak udělat hodiny čtení více atraktivní? Jak žáky a žákyně aktivizovat, aby to bavilo vás i je? Získat praktické tipy na rozvíjení čtenářské gramotnosti a využívání metod kritického myšlení? Pokud ano, přijměte pozvání na náš kurz. Kromě výše uvedeného budou účastníci společně a s lektorem hledat důkazy o učení žáků a chvíle, kdy jsou žáci nejvíce aktivní, současně budou modelovat situace a sdílet příklady dobré praxe. Jednotlivé lekce vycházejí z modelu E – U – R a aktivity lze modifikovat i pro jiné předměty.

 • Časová dotace: 8x 45 minut
 • Cena: 2 420 Kč
 • Místo konání: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8
 • Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci 1. stupně základních škol, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové a asistenti pedagoga.
 • Kurz je akreditován v systému DVPP.


Přihlásit se můžete zde.

A na co se můžete těšit?

 • • porozumění modelu E – U – R
 • • poznání aktivizačních a motivačních metod a jejich praktické využití
 • • jak při práci s textem rozvíjet kritické myšlení
 • • jak najít důkazy o učení žáků
 • • jak aktivně zapojit žáky do práce s textem

Patříte mezi vyučující, kteří s metodou CLIL teprve začínají? Pak je tento kurz právě pro vás! Kurz je rozdělen do dvou částí, z nichž jedna je zaměřena na teoretické principy CLIL (Content and Language Integrated Learning), a druhá na rozvoj praktických dovedností výuky formou CLIL.

 • Časová dotace: 8x 45 minut
 • Cena: 2 420 Kč
 • Místo konání: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8
 • Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci základních škol (první i druhý stupeň) a víceletých gymnázií. Program je vhodný jak pro učitele cizích jazyků, tak pro pedagogy vyučující nejazykové předměty. V případě pedagogů vyučujících nejazykové předměty se předpokládá znalost cizího jazyka B1/B2.
 • Kurz je akreditován v systému DVPP.


Přihlásit se můžete zde.

A na co se můžete těšit?

 • • obecné principy CLILu. Specifika přípravy a vedení hodin formou CLIL a metody práce
 • • silné stránky a rizika při implementaci, přípravě a vedení CLILových hodin
 • • systematické zapojení metody CLIL do výuky s využitím sady výukových materiálů Labyrinth
 • • CLILová "hodina" v praxi s metodickým komentářem


Pozn.: Kompletní vzdělávací sady materiálů CLIL je možné zakoupit v místě konání kurzu nebo si je můžete objednat zde.

Máte už nějakou zkušenost s metodou CLIL a chcete vědět víc? Načerpat nápady, inspiraci, diskutovat o nich a nacházet nové úhly pohledu? Pak přijďte na pokračující kurz praktického využití metody CLIL.

 • Časová dotace: 8x 45 minut
 • Cena: 2 420 Kč
 • Místo konání: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8
 • Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci středních škol a víceletých gymnázií. Program je vhodný jak pro učitele cizích jazyků, tak pro pedagogy vyučující nejazykové předměty. V případě pedagogů vyučujících nejazykové předměty se předpokládá znalost cizího jazyka B1/B2.


Přihlásit se můžete zde.

A na co se můžete těšit?

 • • aplikace jednotlivých aktivit, posouzení vhodnosti, adaptabilita
 • • zpětná vazba účastníků ke každé aktivitě, diskuse o aktivitách
 • • cizí jazyk versus mateřský jazyk při realizaci aktivit v CLIL hodinách
 • • posouzení různých typů aktivit a jejich relevantnosti k jednotlivým předmětům


Pozn.: Kompletní vzdělávací sady materiálů CLIL je možné zakoupit v místě konání kurzu nebo si je můžete objednat zde.

Školní známka je nejčastější formou hodnocení na našich školách, které je zatracováno i chváleno. Známka nemůže posuzovat myšlení, samostatnost, kreativitu, vytrvalost v učení, schopnost spolupráce a nevysvětluje příčinu problémů žáka. Slovní hodnocení poskytuje možnosti citlivě sdělit žákovi i rodičům míru školních úspěchů, podat vysvětlení jeho předpokládaných příčin úspěchu či neúspěchu a také náhled do budoucna včetně pokynů, jak situaci řešit.

 • Časová dotace: 8x 45 minut
 • Cena: 2 420 Kč
 • Místo konání: Channel Crossings, Thámova 32, Praha 8
 • Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci základních škol, gymnázií, SOU a SŠ, kteří si chtějí rozšířit svoje znalosti z oblasti formativního hodnocení, poskytování zpětné vazby žákům i rodičům a kteří chtějí zlepšit studijní kompetence svých žáků/studentů a pomoci jim tak k dosažení dalších cílů.
 • Kurz je akreditován v systému DVPP.


Přihlásit se můžete zde.

A na co se můžete těšit?

 • • cíle hodnocení v kontextu současné školy
 • • formativní a jiné formy hodnocení
 • • techniky formativního hodnocení
 • • motivace žáků

Bedna Ústí je kreativní multifunkční prostor s rozvíjející se komunitou, která má přesah do spousty oborů. I tentokrát jsme sem umístili tři z našich kurzů pro pedagogy, na které se můžete přihlásit! Všechny tři kurzy mají časovou dotaci 8x 45 min., konají se v multifunkční prostoru Bedna Ústí, Masarykova 28, Ústí nad Labem a cena každého kurzu je 2 420 Kč.

Cítíte se být pod tlakem, nemáte na sebe čas, topíte se v pracovních a osobních úkolech? Přijďte načerpat teoretické, a hlavně praktické informace a tipy, jak se dostat ze začarovaného kruhu. Podíváte se na svoje časové bandity a získáte způsoby, jak se s nimi vypořádat. Čekají vás individuální aktivity v různých tématech, jako je např. prokrastinace, stres, motivace, práce s e-maily, umění říci ne.

 • Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci základních a středních škol a víceletých gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové a asistenti pedagoga.
 • Termín konání: 12. 10. 2023 (9:30-16:30)
 • Cena: 2 420 Kč
 • Přihlásit se můžete zde.


A na co se můžete těšit?

 • individuální aktivity a praktické tipy
 • témata jako prokrastinace, práce se stresem, motivace
 • co je cirkadiánní rytmus a jak ho využít
 • jak zefektivnit porady, práci s e-maily a další

Patříte mezi vyučující, kteří s metodou CLIL teprve začínají? Pak je tento kurz právě pro vás! Kurz je rozdělen do dvou částí, z nichž jedna je zaměřena na teoretické principy CLIL (Content and Language Integrated Learning), a druhá na rozvoj praktických dovedností výuky formou CLIL.

 • Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci základních škol (první i druhý stupeň) a víceletých gymnázií. Program je vhodný jak pro učitele cizích jazyků, tak pro pedagogy vyučující nejazykové předměty. V případě pedagogů vyučujících nejazykové předměty se předpokládá znalost cizího jazyka B1/B2.
 • Termín konání: 24. 11. 2023 (9:30-16:30)
 • Cena: 2 420 Kč
 • Přihlásit se můžete zde.


A na co se můžete těšit?

 • obecné principy CLILu: specifika přípravy a vedení hodin formou CLIL a metody práce
 • silné stránky a rizika při implementaci, přípravě a vedení CLILových hodin
 • systematické zapojení metody CLIL do výuky s využitím sady výukových materiálů Labyrinth
 • CLILová "hodina" v praxi s metodickým komentářem


Pozn.: Kompletní vzdělávací sady materiálů CLIL je možné zakoupit v místě konání kurzu nebo si je můžete objednat zde.

Chcete zlepšit studijní kompetence svých studentů a pomoci jim tak k dosažení dalších cílů, které jsou klíčem k úspěchu v pracovním i osobním životě? Náš vzdělávací program vám představí klíčové čtenářské strategie v teorii i praxi, které umožňují čtenářům porozumět textu, kriticky o něm přemýšlet a rozvíjet tak jejich čtenářskou gramotnost.

 • Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci základních škol a víceletých gymnázií. Kurz je vhodný jak pro učitele českého jazyka, tak pro pedagogy vyučující další všeobecně vzdělávací a odborné předměty.
 • Kurz je akreditován v systému DVPP.
 • Termín konání: 30. 11. 2023 (9:30-16:30)
 • Cena: 2 420 Kč
 • Přihlásit se můžete zde.


A na co se můžete těšit?

 • principy uplatňování čtenářských strategií v kontextu základních škol a trendů v moderním vzdělávání
 • čtenářská strategie a čtenářská gramotnost
 • rozvoj praktických dovedností, práce s texty a vybrané čtenářské strategie
 • sdílení zkušeností a doporučení, jak pracovat s texty


STÁLÁ NABÍDKA KURZŮ PRO PEDAGOGY

Objednejte si kurz z naší stálé nabídky přímo do školy! Na základě vaší poptávky pro vás sestavujeme kalkulaci, ve které zohledňujeme typ kurzu, počet účastníků a místo konání. Termín a podmínky ladíme vždy společně tak, aby vám co nejvíce vyhovoval. Po absolvování kurzu všichni účastníci obdrží certifikáty. Podrobné anotace kurzů z naší nabídky vám rádi na vyžádání zašleme. Jsme vám k dispozici na emailu labyrinth@chc.cz.

Pozn.: Pro kurz konaný ve škole je potřeba přihlásit minimálně 8 a maximálně 15 pedagogů. 

Content and language integrated learning (neboli CLIL) je metoda založená na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka. Žáci si tak osvojují znalosti a dovednosti
v obou předmětech současně. Na našich kurzech se dozvíte vše z teorie i praxe a vyzkoušíte si různé CLILové aktivity také v roli žáků.

 • Začínáme s metodou CLIL (4x 60 min)
 • Výukový přístup CLIL v praxi – začátečníci (8x 45 min)
 • Aktivity v CLIL hodinách – pokročilí (8x 45 min)
 • CLIL v běžné výuce na školách (16x 45 min)
 • CLIL na střední škole (8x 45 min)
 • Jazyková propedeutika v mateřské škole (8x 45 min)


Na základě vaší poptávky pro vás sestavíme kalkulaci, ve které zohledníme typ kurzu, počet účastníků a místo konání.

Na našich stránkách si můžete objednat i první ucelenou sadu doplňkových materiálů pro výuku CLIL. Výuková sada Labyrinth je první ucelená sada doplňkových materiálů, které jsou mezi sebou provázány. Sada obsahuje učebnici, pracovní sešit, deskovou hru, CD s poslechy a metodické příručky. V jazykové kombinaci s angličtinou jsou připraveny učební materiály ve dvou úrovních – A1 (6. a 7. třída) a A2 (8. a 9. třída). V jazykové kombinaci s němčinou, jsou všechny materiály zpracovány pro úroveň A1 (dle SERR) a zaměřením témat pro žáky 8. a 9. tříd. Dostupné pro předměty matematika, biologie, dějepis, zeměpis a občanská výchova. 

Objednat a prohlédnout materiály si můžete zde.

Formativní hodnocení probíhá již během učení a přináší žákům důležitou informaci už v průběhu vzdělávacího procesu. S využitím tohoto typu hodnocení v praxi se v případě západoevropských škol setkáváme již od devadesátých let a v posledních letech se zavádí také v českých školách, kde se úspěšně osvědčil. Oba naše zážitkové kurzy využijete, ať už patříte mezi začátečníky nebo pokročilé.

 • Základy formativního hodnocení (8x 45 min)
 • Formativní hodnocení pro pokročilé (8x 45 min)


Na základě vaší poptávky pro vás sestavíme kalkulaci, ve které zohledníme typ kurzu, počet účastníků a místo konání.

Na kurzu se dozvíte vše, co jste chtěli vědět o mediální výchově. Objasníme si související pojmy a na praktických příkladech si ukážeme, jak je možné se žáky aktivně pracovat v jednotlivých předmětech tak, aby dokázali v textu (fotografii i promluvě) identifikovat manipulativní prvky, znaky dezinformace a fakenews, aby byli schopni text interpretovat a dohledat důkazy o výše uvedeném.

Mediální výchova (8x 45 min.)
• Práce s pojmy související s mediální výchovou.
• Proč je toto téma dnes tak aktuální?
• Uplatnění přístupů kritického myšlení.
• Jak na mediální výchovu ve školním prostředí (jednotlivé předměty)
• Analýza textů a fotografií z médií a cílová skupina, na kterou má text působit.
• Odlišování faktů a názorů.
• Svět dezinformací, fakenews a reklamy v mediálním sdělení.
• Mluvené i psané slovo a ovlivnění příjemce.
• Techniky, jak pracovat s protichůdnými postoji ve třídě tak, aby nedošlo ke konfliktu.

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci základních a středních škol a víceletých gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové a asistenti pedagoga.

Na základě vaší poptávky pro vás sestavíme kalkulaci, ve které zohledníme typ kurzu, počet účastníků a místo konání.


Tip pro vás:

Naše sesterská nezisková organizace EDUcentrum, která se zaměřuje na inovaci ve vzdělávání a propojování formálního a neformálního vzdělávání, v současné době spolupracuje na mezinárodním projektu BREAK THE CHAIN v oblasti vzdělávání dospělých, jehož cílem je šířit povědomí o dezinformacích a fake news na internetu, pomoci rozpoznat jejich dopad na naše rozhodování a chování a najít způsoby, jak jim čelit.
Již dokončený Manuál pro školitele je sice primárně určen pro výuku dospělých, ale lze jej využít i k výuce jiných cílových skupin - volně dostupný jej najdete na stránkách projektu zde.
Vývoj projektu a další výstupy můžete sledovat na webu projektu, Facebooku, X (Twitteru) nebo LinkedIn.Chtěli byste rozvíjet čtenářskou gramotnost a tvořivou kreativitu žáků? Na našich kurzech věnovaných čtení a literatuře se dozvíte, jak pomocí rozmanitých metod u žáků podpořit schopnost porozumění, kritického hodnocení textu nebo hledání klíčových informací.

 • Čtenářské strategie I – začátečníci (8x 45 min)
 • Čtenářské strategie II – pokročilí (8x 45 min)
 • Hry a aktivity v hodinách čtení (1. stupeň ZŠ) (8x 45 min)
 • Tvořivá literární výchova a sloh (8x 45 min)


Na základě vaší poptávky pro vás sestavíme kalkulaci, ve které zohledníme typ kurzu, počet účastníků a místo konání.

Načerpejte inspiraci, která Vám pomůže s výběrem vhodných her a jejich načasováním podle věku žáků a jejich úrovně znalostí! Na našich workshopech si vše vyzkoušíte přímo v praxi.    

 • Praktické využití her v angličtině (16x 45 min)   
 • Hry ve výuce anglického jazyka v kontextu současné školy (8x 45 min)


Na základě vaší poptávky pro vás sestavíme kalkulaci, ve které zohledníme typ kurzu, počet účastníků a místo konání.

Hledáte skvělou příležitost pro osobní a profesní seberozvoj v oblasti mentoringu? Jako absolventi kurzů získáte potřebné znalosti, schopnosti a dovednosti pro vedení mentorských setkání. Naše navazující kurzy jsou vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilé.    

 • Začínáme s mentoringem (32x 45 min)   
 • Mentoring – rozšiřující kurz (32x 45 min)
 • Dokonalý mentor (8x 45 min)


Na základě vaší poptávky pro vás sestavíme kalkulaci, ve které zohledníme typ kurzu, počet účastníků a místo konání.Na unikátnímu dvoudennímu vzdělávacímu programu vám představíme vědecky ověřené postupy, jak naučit žáky dovednosti myšlení (tzv. metakognitivní dovednosti), při řešení školních, ale i praktických úloh a úkolů, se kterými se denně setkávají.

 • Metakognice aneb dovednost myšlení (16x 45 min)


Na základě vaší poptávky pro vás sestavíme kalkulaci, ve které zohledníme typ kurzu, počet účastníků a místo konání.

Multikulturní prostředí je velmi aktuálním tématem i v českých mateřských školách. Zábavnou formou vás seznámíme s hrou, která každý den děti překvapí jinou aktivitou.

 • Svět kolem nás


Na základě vaší poptávky pro vás sestavíme kalkulaci, ve které zohledníme typ kurzu, počet účastníků a místo konání.

NAŠI LEKTOŘI

 • PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
 • Mgr. Michaela Hlaváčová
 • Bc. et BcA. Klára Kujanová
 • PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
 • Ondřej Pešout, Ph.D.


KONTAKTY

Blanka Štefaničová
Manažerka vzdělávacích kurzů, objednávky materiálů Labyrinth
E-mail: blanka.stefanicova@chc.cz
Tel.: 210 215 365, 778 798 365

Channel Crossings s. r. o.
Meteor Centre Office Park C
Thámova 32
186 00 Praha 8 – Karlín

Napište nám

Zavolejte nám

+420 210 215 300

Navštivte nás

Channel Crossings Karlín

Meteor C

Thámova 32

Praha 8

Ukázat na mapě