Jazyková a vzdělávací agentura

KOREKTURY

Chybička se vloudí snadno. Nám však neuteče! Správně napsaný text z hlediska odborného, jazykového i stylistického je tou nejlepší vizitkou. Nechte si své texty raději zkontrolovat profesionály. Korektury provádíme doslova skrz na skrz: text umíme zkontrolovat opravdu důkladně a tak, jak si to budete přát. Umíme stylistické korektury, korektury rodilým mluvčím nebo třeba předtiskové korektury. Spolupracujeme v jednotlivých jazycích s opravdovými odborníky: korektury neděláme jen tak bokem, máme na ně skutečné, léty praxe ostřílené korektory, kteří se jim věnují na plný úvazek.
Zakládáme si na kvalitě. Naše služby poskytujeme v souladu s principy mezinárodně uznávaných norem kvality ISO 9001 a ISO 17100.

Důležité dokumenty, na kterých vám záleží, by opravdu měly projít jazykovou a stylistickou korekturou. Ať už se jedná o výroční zprávy, oficiální dokumenty, webové stránky nebo třeba diplomovou práci.

Korektor text zkontroluje z hlediska gramatiky (jestli máte správně vyjmenovaná slova, i/y v příčestí minulém, s/z atp.), větné stavby (nechybí-li někde čárka nebo nemáte špatně vazby), ale i stylistiky (zda například do vysoce formálního textu nevklouzl nějaký hovorový výraz).

Předtisková korektura je vlastně kontrola graficky zpracovaného textu. Jakmile text získá finální grafickou podobu, kontroluje se hlavně jeho typografická stránka, tedy rozdělení slov, vložení mezer, správné pomlčky, uvozovky a také úplnost textu.

Tento typ korektury rozhodně doporučujeme u každého online dokumentu (např. tisková zpráva zveřejněná na webu), nebo u jakýchkoliv tiskových materiálů (např. letáky, brožury, tištěná inzerce).

Srovnávací korekturu provádí rodilý mluvčí cílového jazyka s vynikající znalostí zdrojového jazyka. Současně prochází oba texty, porovnává je a zkoumá, jestli nedošlo k významovému posunu oproti originálu.

Tento typ korektury se provádí zejména u materiálů, u kterých je naprosto zásadní věcná přesnost (např. smlouvy, manuály, návody).

Zpětný překlad je opravdová lahůdka mezi korekturami. Překladatel přeloží (již přeložený) text zpět do jazyka originálu. Zadavatel pak zpětný překlad porovná s originálním textem, aby zjistil, zda byl v původně přeloženém textu zachován stejný význam.

Tento typ korektury se používá u velmi důležitých dokumentů, u kterých je zásadní věcná přesnost (např. smlouvy, příbalové letáky pro léčiva, klinické studie atd.).

U významové korektury je nejdůležitější obsah a odborná přesnost dokumentu. Korektor je specialista v daném oboru a porovnává překlad se zdrojovým dokumentem tak, aby cílový text z hlediska významu, obsahu, účelu a terminologie přesně odpovídal originálu.

QA (Quality Assurance) neboli zajištění kvality provádíme u každého překladu a je zahrnut v jeho ceně. Text zkontrolujeme pomocí počítače. Ten dokáže odhalit nešvary, jako jsou chyby v pravopisu, nepřeložené části textu, nejednotnost terminologie (jeden termín překládaný několika způsoby), nedodržení předepsané terminologie, odchylky ve formátu dokumentu apod.

Nezbytná je i formální kontrola textu. V takovém případě kontrolujeme formální stránku dokumentu – tedy jestli má všechny přílohy, správně řazené stránky či jestli jsou texty úplné. Tento typ korektury provádíme u každého překladu.