Jazyková a vzdělávací agentura

JAZYKOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST

Skupinové nebo individuální kurzy?

Jazyková a vzdělávací agentura Channel Crossings zajišťuje jak skupinové, tak individuální kurzy.

Výhodou individuálního kurzu je, že se lektor věnuje pouze vám, a dále, že si termín můžete stanovit přesně podle svých časových možností. Individuální kurzy probíhají v současné době především online, ale samozřejmě můžete eventuálně docházet i k nám do našich učeben v Office Parku Meteor v Karlíně, popřípadě může lektor přijet k vám.

Ceny individuálních kurzů:

 • individuální kurz online: od 610 Kč
 • individuální kurz prezenčně v Meteoru: od 610 Kč
 • individuální kurz prezenčně u klienta: od 610 Kč


Skupinové kurzy probíhají rovněž buď online, kdy jsou na lekci maximálně tři studenti, nebo prezenčně v našich učebnách v Office Parku Meteor v Karlíně.

Ceny skupinových kurzů:

 • skupinový kurz v našich učebnách v Karlíně: přehled aktuálních skupinových kurzů naleznete níže.
 • skupinový kurz online: od 610 Kč za dva studenty, tj jeden student platí od 305 Kč

Celoroční komplexní péče

Dobrý den,

jmenuji se Tereza Přenosilová, jsem ředitelka oddělení Jazykové školy v Jazykové a vzdělávací agentuře Channel Crossings: Patříme již přes 30 let ke špičce jazykového vzdělávání v České republice. Ráda bych Vás seznámila s aktuálními trendy v jazykové výuce v naší škole.

V pocovidovém období pozorujeme trend ve výrazném nárůstu poptávky po online kurzech, které aktuálně tvoří více než 70 % všech jazykových kurzů. Moji kolegové z oddělení metodologie jazykové výuky, kteří se aktivně zabývají výzkumem moderních výukových metod a trendů, přizpůsobili metodické zázemí moderním trendům a požadavkům na online výuku a vytvořili interaktivní a zábavné výukové materiály, které však stále zůstávají vysoce efektivní. Díky metodologickému oddělení jsme se dostali na špičku jazykových škol v online výuce.

A jak spolupráce s naší jazykovou školou probíhá? Uvědomujeme si, že jazykové vzdělání je běh na dlouhou trať. Doporučujeme začít s jazykovým auditem, který odhalí Vaše silné a slabé stránky. Na základě výsledku Vám vytvoříme kurz na míru Vašim znalostem a potřebám. Po ukončení kurzu znovu složíte jazykový audit, který Vám ukáže, jak jste se zlepšili. Následně můžete pokračovat v rozšiřujícím kurzu či zvolit již jen konverzaci, popřípadě složit mezinárodní jazykovou zkoušku LanguageCert.

Přeji vám mnoho úspěchů a těším se na vás v Channel Crossings

Tereza Přenosilová
Language School Director
Jazyková a vzdělávací agentura Channel Crossings.


Přehled aktuálně nabízených kurzů

Po absolvování tohoto kurzu se stanete sebevědomou osobností v obchodním prostředí. Naučíte se jasně komunikovat, vyjádřit své myšlenky nápady a návrhy svým klientům, dodavatelům i kolegům. Kurzy jsou vedeny zkušenými lektory – rodilými mluvčími a nabízí efektivní výuku pro zaměstnance, kteří potřebují zdokonalit své komunikační dovednosti v obchodním styku. Lekce jsou zaměřeny na speciální terminologii v konkrétních situacích. Náplň kurzu mohou studenti ovlivnit sami dle vlastních požadavků.

 • doporučená jazyková úroveň B1/B2
 • 2x 60 minut týdně po dobu 9 týdnů
 • prezenční výuka v učebnách Channel Crossings nebo online
 •  cena kurzu: 9 360 Kč za osobu
 • počet studentů v kurzu: 2–6

Anglická gramatika je jedna z nejzáludnějších částí výuky jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Proto také není příliš oblíbená, ale naučit se jí musíme. Pokud jste se gramatiku už učili, ale dokázali jste úspěšně spoustu pravidel zapomenout, tak je pro Vás právě gramatika v kostce ideální příležitostí k osvěžení paměti během semestru. Procvičíme s Vámi právě ty gramatické jevy, u kterých se lidé nejčastěji dopouštějí chyb. Hravou formou se zbavíte „Czenglish“ výrazů, které již nikdy více nezopakujete.

 • doporučená jazyková úroveň B1/B2
 • 1x 60 minut týdně po dobu 9 týdnů
 • prezenční výuka v učebnách Channel Crossings nebo online
 •  cena kurzu: 4 680 Kč (výukové materiály v ceně kurzu)
 • počet studentů v kurzu: 2–6

Máte pocit, že gramatiku ovládáte, ale když máte promluvit, tak ze sebe nic nedostanete? Chcete se v konverzaci zdokonalit a rozšířit svou slovní zásobu? Nebo si chcete jen pokecat s rodilákem a odposlouchat výslovnost? Pokud se přihlásíte na tento kurz, prohloubíte své komunikační schopnosti, rozmluvíte se, rozšíříte svou slovní zásobu a naučíte se ustálená slovní spojení, díky kterým budete znít jako rodilý mluvčí.

 • doporučená jazyková úroveň B1/B2
 • 1x 60 minut týdně po dobu 9 týdnů
 • prezenční výuka v učebnách Channel Crossings nebo online
 •  cena kurzu: 4 680 Kč (výukové materiály v ceně kurzu)
 • počet studentů v kurzu: 2–6

Online jazykový kurz angličtiny probíhá na platformě LiveWebinar, která umožňuje větší zapojení studenta do výuky a interakci. Jedná se o individuální či skupinový kurz sestávající vždy z 20 lekcí. Termín kurzu si může každý student zvolit sám. Pokud máte zájem o skupinovou výuku, vždy se musí počkat, dokud se skupinka nenaplní. Před začátkem jazykového kurzu Vám doporučujeme projít si auditem, na jehož základě Vám bude určen kurz na míru. Rádi Vás v kurzech připravíme i na jazykovou zkoušku. Vzhledem k tomu, že jsme prvním testovacím centrem LanguageCert, dokážeme Vás na zkoušku připravit a následně Vám zkoušku i zprostředkujeme. Po celou dobu spolupráce Vám bude k dispozici náš LanguageCert exams manager.

 • jazyková úroveň určena na základě rozřazovacího testu/auditu
 • 1x 60 minut týdně po dobu 20 týdnů
 •  online výuka
 •  cena kurzu: 710 Kč / 60 minut individuální výuka, 900 Kč / 60 minut skupinová výuka (částka se dělí mezi všechny účastníky)

Kurz je určen pro studenty, kteří se připravují ke složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky z anglického jazyka. V kurzu je hlavní pozornost věnována shrnutí a upevnění stávajících jazykových dovedností a znalostí. Na příkladových úkolech si osvojíte specifické dovednosti k úspěšnému zvládnutí jazykové zkoušky. Kurz předpokládá znalosti na odpovídající úrovni pokročilosti, tedy B2 (upper intermediate). Cílem je osvojit si potřebné zkouškové strategie a shrnout požadované jazykové znalosti a dovednosti. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

 • doporučená jazyková úroveň B1/B2
 • 2x 60 minut týdně po dobu 9 týdnů
 •  prezenční výuka v učebnách Channel Crossings nebo online
 •  cena kurzu: 9 360 Kč za osobu (výukové materiály v ceně kurzu)
 • počet studentů v kurzu: 2–6

Kurz je zaměřen na získání znalosti účetní terminologie v českém jazyce a tím na podporu pracovního uplatnění cizinců z ekonomických oborů, kteří účetnictví využívají při svém zaměstnání a již základy českého jazyka mají, alespoň na úrovni A2 (mírně pokročilý).

 • doporučená jazyková úroveň minimálně A2 (mírně pokročilý)
 • 1x 90 minut týdně po dobu 5 týdnů
 •  prezenční výuka v učebnách Channel Crossings nebo online
 •  cena kurzu: 9 000 Kč za osobu (výukové materiály v ceně kurzu)
 • počet studentů v kurzu: maximálně 6

Kontakt

Pro veškeré informace kontaktujte naši koordinátorku Kateřinu Machovou na verejnost@chc.cz nebo na telefonním čísle 210 215 321, popřípadě 773 423 322.