Jazyková a vzdělávací agentura

JAZYKOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST

Skupinové nebo individuální kurzy?

Jazyková a vzdělávací agentura Channel Crossings zajišťuje jak skupinové, tak individuální kurzy.

Výhodou individuálního kurzu je, že se lektor věnuje pouze vám, a dále, že si termín můžete stanovit přesně podle svých časových možností. Individuální kurzy probíhají v současné době především online, ale samozřejmě můžete eventuálně docházet i k nám do našich učeben v Office Parku Meteor v Karlíně, popřípadě může lektor přijet k vám.

Ceny individuálních kurzů:

 • individuální kurz online: od 610 Kč
 • individuální kurz prezenčně v Meteoru: od 610 Kč
 • individuální kurz prezenčně u klienta: od 610 Kč


Skupinové kurzy probíhají rovněž buď online, kdy jsou na lekci maximálně tři studenti, nebo prezenčně v našich učebnách v Office Parku Meteor v Karlíně.

Ceny skupinových kurzů:

 • skupinový kurz v našich učebnách v Karlíně: přehled aktuálních skupinových kurzů naleznete níže.
 • skupinový kurz online: od 610 Kč za dva studenty, tj jeden student platí od 305 Kč


Celoroční komplexní péče

Dobrý den,

jmenuji se Tereza Přenosilová, jsem ředitelka oddělení Jazykové školy v Jazykové a vzdělávací agentuře Channel Crossings: Patříme již přes 30 let ke špičce jazykového vzdělávání v České republice. Ráda bych Vás seznámila s aktuálními trendy v jazykové výuce v naší škole.

V pocovidovém období pozorujeme trend ve výrazném nárůstu poptávky po online kurzech, které aktuálně tvoří více než 70 % všech jazykových kurzů. Moji kolegové z oddělení metodologie jazykové výuky, kteří se aktivně zabývají výzkumem moderních výukových metod a trendů, přizpůsobili metodické zázemí moderním trendům a požadavkům na online výuku a vytvořili interaktivní a zábavné výukové materiály, které však stále zůstávají vysoce efektivní. Díky metodologickému oddělení jsme se dostali na špičku jazykových škol v online výuce.

A jak spolupráce s naší jazykovou školou probíhá? Uvědomujeme si, že jazykové vzdělání je běh na dlouhou trať. Doporučujeme začít s jazykovým auditem, který odhalí Vaše silné a slabé stránky. Na základě výsledku Vám vytvoříme kurz na míru Vašim znalostem a potřebám. Po ukončení kurzu znovu složíte jazykový audit, který Vám ukáže, jak jste se zlepšili. Následně můžete pokračovat v rozšiřujícím kurzu či zvolit již jen konverzaci, popřípadě složit mezinárodní jazykovou zkoušku LanguageCert.

Přeji vám mnoho úspěchů a těším se na vás v Channel Crossings

Tereza Přenosilová
Language School Director
Jazyková a vzdělávací agentura Channel Crossings.

Kontakt

Pro veškeré informace kontaktujte naši koordinátorku Kateřinu Machovou na verejnost@chc.cz nebo na telefonním čísle 210 215 321, popřípadě 773 423 322.

Přehled aktuálních skupinových kurzů v našich učebnách v Karlíně

Termín kurzu: dle Vašich preferencí

Chystáte se na dovolenou s rodinou, drahou polovičkou, nejlepší kamarádkou nebo samostatně? Nabízíme dvoutýdenní kurz libovolného jazyka, který Vás připraví na základní situace, které Vás mohou potkat na vysněné dovolené. Kolik stojí pivo? Kde najdu pláž? Jak se dostanu z letiště do hotelu? aj.

 • 3x 60 minut týdně po dobu dvou týdnů
 • prezenční výuka v učebnách Channel Crossings nebo online (dle Vašich preferencí)
 •  cena kurzu: 2 899 Kč (výukové materiály v ceně kurzu)
 • minimalní počet studentů: 6

Termín kurzu: 4. 7. – 5. 9. 2023  

Prázdninové udržovací kurzy všeobecné angličtiny jsou určeny pro všechny zájemce, kteří si chtějí udržet jazykové dovednosti, které se naučili na jiných kurzech či studiu v zahraničí. Na lekcích se probírá nejen gramatika, ale také slovní zásoba zábavnou formou podle našimi profesionály stanovené metodiky. Tyto kurzy jsou určeny pro úroveň B1/B2.

 • doporučená jazyková úroveň B1/B2
 • 1x 60 minut týdně – úterý 17:00–18:00
 • prezenční výuka v učebnách Channel Crossings nebo online (na vyžádání)
 •  cena kurzu: 2 899 Kč (výukové materiály v ceně kurzu)
 • počet studentů v kurzu: 3–6

Termín kurzu: 27. 7. – 17. 8. 2023  

Máte pocit, že gramatiku ovládáte, ale když máte promluvit, tak ze sebe nic nedostanete? Chcete se v konverzaci zdokonalit a rozšířit svou slovní zásobu? Nebo si chcete jen pokecat s rodilákem a odposlouchat výslovnost? Pokud se přihlásíte na tento kurz, prohloubíte své komunikační schopnosti, rozmluvíte se, rozšíříte svou slovní zásobu a naučíte se ustálená slovní spojení, díky kterým budete znít jako rodilý mluvčí.

 • doporučená jazyková úroveň B1/B2
 • 1x 90 minut týdně – čtvrtek 17:00-18:00
 • prezenční výuka v učebnách Channel Crossings
 •  cena kurzu: 2 999 Kč (výukové materiály v ceně kurzu)
 • počet studentů v kurzu: 2–6

Termín kurzu: 4. 7. – 10. 8. 2023

Kurz je určen pro studenty, kteří se připravují ke složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky z anglického jazyka. V kurzu je hlavní pozornost věnována shrnutí a upevnění stávajících jazykových dovedností a znalostí. Na příkladových úkolech si osvojíte specifické dovednosti k úspěšnému zvládnutí jazykové zkoušky. Kurz předpokládá znalosti na odpovídající úrovni pokročilosti, tedy B2 (upper intermediate). Cílem je osvojit si potřebné zkouškové strategie a shrnout požadované jazykové znalosti a dovednosti. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

 • doporučená jazyková úroveň B1/B2
 • 2x 60 minut týdně – úterý a čtvrtek 17:00-18:00
 • online výuka
 •  cena kurzu: 4 080 Kč za osobu
 • počet studentů v kurzu: 2–6

Termín kurzu: dle vašich preferencí

Prázdniny přicházejí a Vy jste jen tak tak prošli z ájiny? Těšíte se, až si oddychnete od učení, ale už teď Vás děsí začátek nového školního roku a vstupní testování? We feel you… a proto jsme pro Vás připravili prázdninové opáčko, kde se ucelíte v mluveném projevu, naučíte se ustálená pravidla psaného projevu a procvičíte gramatiku interaktivním zábavným způsobem, díky kterému pravidla už nezapomenete.

 • doporučená jazyková úroveň B1
 • 3x 60 minut každý den
 • 2–4 týdny výuky dle vašich preferencí
 • prezenční výuka v učebnách Channel Crossings
 •  cena kurzu: 4 749 Kč za 2 týdny (30 lekcí) | 6 793 Kč za 3 týdny (45 lekcí) | 8 990 Kč za 4 týdny (60 lekcí)
 • počet studentů v kurzu: 3–8

Termín kurzu: dle vašich preferencí

Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce.

 • doporučená jazyková úroveň B1/B2
 • 1x 60 minut denně po dobu jednoho týdne
 • prezenční výuka v učebnách Channel Crossings
 •  cena kurzu: 1 500 Kč za osobu
 • počet studentů v kurzu: 2–6

Termín kurzu: 3. 7. – 21. 8. 2023

Kurz je určen pro studenty se zájmem o kreativní psaní. Zacílen na rozvoj kompetence psaní jako autorské tvorby, správná volba slov, rozvoj slovní zásoby a praxi tvůrčího procesu studenta. Náplň kurzu mohou studenti ovlivnit sami dle vlastních požadavků. Kurz je veden vystudovanými profesionály.

 • doporučená jazyková úroveň B2
 • 1x 60 minut týdně – pondělí 17:00–18:00
 • prezenční výuka v učebnách Channel Crossings
 •  cena kurzu: 1 899 Kč za osobu (výukové materiály v ceně kurzu)
 • počet studentů v kurzu: 2–6

Termín kurzu: 4. 7. – 25. 7. 2023

Po absolvování tohoto kurzu se stanete sebevědomou osobností v obchodním prostředí. Naučíte se jasně komunikovat, vyjádřit své myšlenky nápady a návrhy svým klientům, dodavatelům i kolegům. Kurzy jsou vedeny zkušenými lektory – rodilými mluvčími a nabízí efektivní výuku pro zaměstnance, kteří potřebují zdokonalit své komunikační dovednosti v obchodním styku. Lekce jsou zaměřeny na speciální terminologii v konkrétních situacích. Náplň kurzu mohou studenti ovlivnit sami dle vlastních požadavků.

 • doporučená jazyková úroveň B2
 • 1x 90 minut týdně – úterý 17:00-18:00
 • online výuka
 •  cena kurzu: 1 399 Kč za osobu
 • počet studentů v kurzu: 2–4

Termín kurzu: dle vašich preferencí

Anglická gramatika je jedna z nejzáludnějších částí výuky jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Proto také není příliš oblíbená, ale naučit se jí musíme. Pokud jste se gramatiku už učili, ale dokázali jste úspěšně spoustu pravidel zapomenout, tak je pro Vás právě gramatika v kostce ideální příležitostí k osvěžení paměti během prázdnin. Procvičíme s Vámi právě ty gramatické jevy, u kterých se lidé nejčastěji dopouštějí chyb. Hravou formou se zbavíte „Czenglish“ výrazů, které již nikdy více nezopakujete.

Online varianta kurzu:

 • • doporučená jazyková úroveň B1/B2
 • 1x 90 minut týdně po dobu čtyř týdnů
 •  online výuka
 •  cena kurzu: 2 799 Kč za osobu (výukové materiály v ceně kurzu)
 • počet studentů v kurzu: 2–4


Prezenční varianta kurzu:

 •  doporučená jazyková úroveň B1/B2
 • 2x 60 minut týdně po dobu tří týdnů
 •  prezenční výuka v učebnách Channel Crossings
 •  cena kurzu: 2 999 Kč za osobu (výukové materiály v ceně kurzu)
 • počet studentů v kurzu: 2–6

Termín kurzu: 20. 6. – 24. 8. 2023

Kurz je určen pro budoucí studenty vysokých škol, kteří si chtějí systematicky a postupně rozšířit své jazykové znalosti a připravit se tak na novou etapu svého života, tj. nástup na vysokou školu. V kurzu se budete věnovat rozvoji poslechu, čtení, mluvení a psaní, získáte dovednosti potřebné k užití cizího jazyka. Kurz Vám pomůže s rozvojem prezentačních schopností a dovedností, na které je v akademickém prostředí kladen velký důraz. Díky intenzivnímu nácviku různých komunikačních situací se Vám podaří zvýšit sebedůvěru při ústním projevu v anglickém jazyce. Navíc budete rozvíjet své znalosti slovní zásoby z akademického prostředí a správného užití gramatiky. Samozřejmostí je i rozšíření slovní zásoby z různých oblastí každodenního života, kterou si v rámci komunikačních aktivit skvěle procvičíte.

 • doporučená jazyková úroveň B1/B2
 • úterý a čtvrtek 9:00-11:00
 • prezenční výuka v učebnách Channel Crossings v Praze – Karlíně
 •  cena kurzu: 13 200 Kč (výukové materiály v ceně kurzu)
 • minimální počet studentů: 5

Jazykové kurzy – zimní semestr 2023/2024

Termín kurzu: 12. 9. – 23. 1. 2024

Kurz všeobecné angličtiny jsou určeny pro všechny zájemce, kteří si chtějí udržet jazykové dovednosti, které se naučili na jiných kurzech či studiu v zahraničí. Na lekcích se probírá nejen gramatika, ale také slovní zásoba zábavnou formou podle našimi profesionály stanovené metodiky.

 • doporučená jazyková úroveň B1/B2
 • 1x 60 minut týdně – úterý 18:00–19:00
 • prezenční výuka v učebnách Channel Crossings nebo online
 •  cena kurzu: 6 000 Kč za osobu (výukové materiály v ceně kurzu)
 • počet studentů v kurzu: 3–6