Jazyková a vzdělávací agentura


JAZYKOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST

Individuální kurzy

Individuální kurzy mají řadu výhod, zejména v tom, že se lektor věnuje výhradně vám, což umožňuje rychlejší a efektivnější pokrok. Dále si můžete flexibilně stanovit termíny podle svých časových možností, což vám umožňuje studovat ve chvílích, kdy vám to nejlépe vyhovuje.

Většina individuálních kurzů probíhá online, což je pohodlné a praktické, umožňující studium z domova či kanceláře. Pokud preferujete osobní kontakt, můžete navštěvovat naše učebny v Office Parku Meteor v Karlíně nebo si můžete pozvat lektora přímo k vám domů či do kanceláře. Tímto způsobem si kurz přizpůsobíte svým potřebám a preferencím.

Individuální kurz online

Od: 610 Kč

Individuální kurz prezenčně v Meteoru

Od: 610 Kč

Individuální kurz prezenčně u klienta

Od: 610 Kč

Skupinové kurzy

Skupinové kurzy mohou probíhat online, kde jsou na lekci maximálně tři studenti. Tato malá skupina zajišťuje dostatečnou individuální pozornost od lektora, přičemž stále poskytuje výhody skupinové dynamiky, jako je možnost sdílení zkušeností a vzájemná podpora mezi studenty.

Nabízíme také prezenční výuku v našich učebnách v Office Parku Meteor v Karlíně pro ty, kteří preferují osobní kontakt a interakci. Skupinová výuka v učebnách umožňuje studentům aktivně se zapojit do diskusí, získávat nové perspektivy a učit se ze zkušeností ostatních, což obohacuje jejich studijní zážitek.

Skupinový kurz v našich učebnách v Karlíně

Přehled aktuálních skupinových kurzů naleznete níže.

Skupinový kurz online

Od 305 Kč za studentaNabídka semestrálních kurzů – jaro 2024

Tyto semestrální kurzy českého jazyka, jsou navrženy pro naprosté začátečníky. Jsou určeny jednotlivcům bez jakýchkoli předchozích znalostí a nabízejí komplexní úvod do českého jazyka a kultury. Ponořte se do poutavých lekcí vedených zkušenými lektory, což zaručuje podpůrné a angažované učební prostředí. S pečlivě strukturovaným učebním plánem, interaktivními aktivitami a individuálním poradenstvím rychle získáte základní jazykové dovednosti a kulturní vhledy. Využijte příležitosti odemknout nové horizonty a navázat kontakt s živou českou komunitou.

 • • jazyková úroveň: A1 (úplný začátečník)
 • • intenzita: 1× týdně 60 minut (20 lekcí)
 • • termín: každé pondělí 17:00–18:00
 • • prezenční výuka v učebnách Channel Crossings
 • • cena: 11 280 Kč za kurz (nikoli za studenta)
 • • maximálně 6 studentů v kurzu
 • • učební materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzu

Prozkoumejte krásu španělského jazyka s našimi semestrálními kurzy určenými pro jednotlivce s již základní znalostí jazyka. V těchto kurzech nabízíme perfektní příležitost pro zlepšení vašich jazykových dovedností a prohloubení vaší znalosti španělského jazyka a kultury. Užijte si dynamické lekce vedené zkušenými lektory, kteří vám pomohou rozšířit váš slovník, zlepšit gramatiku a zdokonalit výslovnost. S variabilními učebními materiály a praktickými cvičeními budete mít možnost praktikovat španělštinu ve skupinovém prostředí a získat sebevědomí v komunikaci.

 • • jazyková úroveň: A2 (mírně pokročilí)
 • • intenzita: 1× týdně 60 minut (21 lekcí)
 • • termín: každou středu 17:00–18:00
 • • prezenční výuka v učebnách Channel Crossings
 • • cena: 11 845 Kč za kurz (nikoli za studenta)
 • • maximálně 6 studentů v kurzu

Překonávejte své jazykové hranice s našimi semestrálními kurzy angličtiny navrženými speciálně pro jednotlivce s úrovní znalosti jazyka B1. Tyto kurzy vám nabídnou ideální platformu pro zdokonalení vašich středně pokročilých jazykových dovedností a prohloubení vašeho porozumění anglickému textu. Vychutnejte si interaktivní a stimulující lekce vedené zkušenými lektory, kteří vás provedou náročnějšími gramatickými koncepty, slovní zásobou a komunikačními strategiemi. S různorodými učebními materiály a praxí zaměřenou na konverzaci získáte důležité nástroje pro efektivní komunikaci v angličtině. Připojte se k našim kurzům a otevřete si dveře k dalšímu jazykovému rozvoji a mezinárodnímu porozumění. Přihlaste se nyní a posuňte své jazykové schopnosti na vyšší úroveň!

 • • jazyková úroveň: B1 (středně pokročilý)
 • • intenzita: 1× týdně 60 minut (20 lekcí)
 • • termín: každou středu 18:30–19:30
 • • prezenční výuka v učebnách Channel Crossings
 • • cena: 10 900 Kč za kurz (nikoli za studenta)
 • • maximálně 6 studentů v kurzu
 • • učební materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzu

Prohlubte své jazykové dovednosti s našimi semestrálními kurzy němčiny určenými pro jednotlivce s úrovní znalosti B2. Tyto kurzy vám poskytnou příležitost rozšířit váš jazykový repertoár a prohloubit vaše porozumění německé kultuře. Užijte si stimulující lekce vedené zkušenými lektory, kteří vám pomohou zdokonalit slovní zásobu, gramatiku a komplexní komunikační dovednosti. S náročnými učebními materiály a praktickými cvičeními zaměřenými na autentickou konverzaci získáte klíčové nástroje pro plynulou a sebevědomou komunikaci v němčině. Připojte se k našim kurzům a posuňte své jazykové schopnosti na vyšší úroveň, otevřete si nové možnosti v profesním i osobním životě.

 • • jazyková úroveň: B2 (více pokročilý)
 • • intenzita: 1× týdně 60 minut (22 lekcí)
 • • termín: každý čtvrtek 16:30–17:30
 • • prezenční výuka v učebnách Channel Crossings
 • • cena: 12 408 Kč za kurz (nikoli za studenta)
 • • maximálně 6 studentů v kurzu
 • • učební materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzu

Otevřete si dveře k francouzskému jazyku s našimi semestrálními kurzy francouzštiny, ideálními pro ty, kteří teprve začínají svou jazykovou cestu. Tyto kurzy jsou vytvořeny tak, aby vás přivedly k základnímu porozumění a komunikaci ve francouzštině s lehkostí a radostí. Vychutnejte si dynamické lekce plné zábavných a praktických aktivit, které vás zavedou k rozvoji základní slovní zásoby, výslovnosti a jednoduchých komunikačních dovedností. S podporou zkušených lektorů a skupinovou interakcí získáte pevný základ pro další jazykové studium.

 • • jazyková úroveň: A1 (úplný začátečník)
 • • intenzita: 1× týdně 60 minut (18 lekcí)
 • • termín: každý pátek 8:00–9:00
 • • prezenční výuka v učebnách Channel Crossings
 • • cena: 10 152 Kč za kurz (nikoli za studenta)
 • • maximálně 6 studentů v kurzu
 • • učební materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzu

Otevřete si dveře do fascinujícího světa exotické japonštiny s našimi semestrálními kurzy, ideálními pro naprosté začátečníky na úrovni A1. V tomto kurzu vedeném prostřednictvím angličtiny se vydáte na cestu poznávání základů japonštiny, jednoho z nejzajímavějších a nejjedinečnějších jazyků světa. Užijte si interaktivní a inspirativní lekce, které vás provedou základní slovní zásobou a výslovností. Pod vedením zkušených lektorů a s podporou skupinové dynamiky získáte silný základ pro další studium tohoto ohromujícího jazyka.

 • • jazyková úroveň: A1 (úplný začátečník)
 • • intenzita: 1× týdně 60 minut (21 lekcí)
 • • termín: každé úterý 19:00–20:00
 • • online výuka
 • • cena: 17 640 Kč za kurz (nikoli za studenta)
 • • maximálně 3 studenti v kurzu
 • • učební materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzu

Prohlubujte své jazykové dovednosti s našimi semestrálními kurzy angličtiny, určenými pro jednotlivce s pokročilejší základní úrovní A2. Tento kurikul vám nabízí perfektní platformu pro rozšíření vašeho jazykového repertoáru a získání důraznějšího porozumění anglickému jazyku. Užijte si lekce plné dynamiky a interaktivity, které vás provedou náročnějšími koncepty gramatiky, slovní zásobou a komunikačními strategiemi. Pod vedením zkušených lektorů a s podporou skupinového prostředí získáte potřebné nástroje pro plynulou komunikaci a sebevědomé vyjadřování v angličtině. Připojte se k našim kurzům a posuňte své jazykové schopnosti na vyšší úroveň, otevřete si nové možnosti v profesním i osobním životě.

 • • jazyková úroveň: A2 (mírně pokročilý)
 • • intenzita: 1× týdně 60 minut (18 lekcí)
 • • termín: každý pátek 16:00–17:00
 • • prezenční výuka v učebnách Channel Crossings
 • • cena: 9 810 Kč za kurz (nikoli za studenta)
 • • maximálně 6 studentů v kurzu
 • • učební materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzu

Semestrální kurzy jsou ideální pro cizince s úrovní znalosti jazyka B1 – středně pokročilý. V těchto kurzech se zaměříte na zdokonalení vašich jazykových dovedností a prohloubení vašeho porozumění českému jazyku a kultuře. Vychutnejte si lekce plné interaktivních aktivit a diskusí, které vás povedou od středně pokročilých gramatických konceptů k větší složitosti slovní zásoby a komplexním komunikačním situacím. Pod vedením zkušených lektorů a s podporou skupinové dynamiky získáte klíčové nástroje pro efektivní a sebevědomou komunikaci v češtině. Připojte se k našim kurzům a posuňte své jazykové schopnosti na novou úroveň, otevřete si dveře k hlubšímu porozumění a integraci do české společnosti.

 • • jazyková úroveň: B1 (středně pokročilý)
 • • intenzita: 1× týdně 60 minut (21 lekcí)
 • • každé úterý 16:00–17:00
 • • online výuka
 • • cena: 11 844 Kč za kurz (nikoli za studenta)
 • • maximálně 4 studenti v kurzu
 • • učební materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzu


Nabídka individuálních a skupinových kurzů

Po absolvování tohoto kurzu se stanete sebevědomou osobností v obchodním prostředí. Naučíte se jasně komunikovat, vyjádřit své myšlenky nápady a návrhy svým klientům, dodavatelům i kolegům. Kurzy jsou vedeny zkušenými lektory – rodilými mluvčími a nabízí efektivní výuku pro zaměstnance, kteří potřebují zdokonalit své komunikační dovednosti v obchodním styku. Lekce jsou zaměřeny na speciální terminologii v konkrétních situacích. Náplň kurzu mohou studenti ovlivnit sami dle vlastních požadavků.

 • doporučená jazyková úroveň B1/B2
 • 2x 60 minut týdně po dobu 9 týdnů
 • prezenční výuka v učebnách Channel Crossings nebo online
 •  cena kurzu: 9 360 Kč za osobu
 • počet studentů v kurzu: 2–6

Anglická gramatika je jedna z nejzáludnějších částí výuky jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Proto také není příliš oblíbená, ale naučit se jí musíme. Pokud jste se gramatiku už učili, ale dokázali jste úspěšně spoustu pravidel zapomenout, tak je pro Vás právě gramatika v kostce ideální příležitostí k osvěžení paměti během semestru. Procvičíme s Vámi právě ty gramatické jevy, u kterých se lidé nejčastěji dopouštějí chyb. Hravou formou se zbavíte „Czenglish“ výrazů, které již nikdy více nezopakujete.

 • doporučená jazyková úroveň B1/B2
 • 1x 60 minut týdně po dobu 9 týdnů
 • prezenční výuka v učebnách Channel Crossings nebo online
 •  cena kurzu: 4 680 Kč (výukové materiály v ceně kurzu)
 • počet studentů v kurzu: 2–6

Máte pocit, že gramatiku ovládáte, ale když máte promluvit, tak ze sebe nic nedostanete? Chcete se v konverzaci zdokonalit a rozšířit svou slovní zásobu? Nebo si chcete jen pokecat s rodilákem a odposlouchat výslovnost? Pokud se přihlásíte na tento kurz, prohloubíte své komunikační schopnosti, rozmluvíte se, rozšíříte svou slovní zásobu a naučíte se ustálená slovní spojení, díky kterým budete znít jako rodilý mluvčí.

 • doporučená jazyková úroveň B1/B2
 • 1x 60 minut týdně po dobu 9 týdnů
 • prezenční výuka v učebnách Channel Crossings nebo online
 •  cena kurzu: 4 680 Kč (výukové materiály v ceně kurzu)
 • počet studentů v kurzu: 2–6

Online jazykový kurz angličtiny probíhá na platformě LiveWebinar, která umožňuje větší zapojení studenta do výuky a interakci. Jedná se o individuální či skupinový kurz sestávající vždy z 20 lekcí. Termín kurzu si může každý student zvolit sám. Pokud máte zájem o skupinovou výuku, vždy se musí počkat, dokud se skupinka nenaplní. Před začátkem jazykového kurzu Vám doporučujeme projít si auditem, na jehož základě Vám bude určen kurz na míru. Rádi Vás v kurzech připravíme i na jazykovou zkoušku. Vzhledem k tomu, že jsme prvním testovacím centrem LanguageCert, dokážeme Vás na zkoušku připravit a následně Vám zkoušku i zprostředkujeme. Po celou dobu spolupráce Vám bude k dispozici náš LanguageCert exams manager.

 • jazyková úroveň určena na základě rozřazovacího testu/auditu
 • 1x 60 minut týdně po dobu 20 týdnů
 •  online výuka
 •  cena kurzu: 710 Kč / 60 minut individuální výuka, 900 Kč / 60 minut skupinová výuka (částka se dělí mezi všechny účastníky)

Kurz je určen pro studenty, kteří se připravují ke složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky z anglického jazyka. V kurzu je hlavní pozornost věnována shrnutí a upevnění stávajících jazykových dovedností a znalostí. Na příkladových úkolech si osvojíte specifické dovednosti k úspěšnému zvládnutí jazykové zkoušky. Kurz předpokládá znalosti na odpovídající úrovni pokročilosti, tedy B2 (upper intermediate). Cílem je osvojit si potřebné zkouškové strategie a shrnout požadované jazykové znalosti a dovednosti. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

 • doporučená jazyková úroveň B1/B2
 • 2x 60 minut týdně po dobu 9 týdnů
 •  prezenční výuka v učebnách Channel Crossings nebo online
 •  cena kurzu: 9 360 Kč za osobu (výukové materiály v ceně kurzu)
 • počet studentů v kurzu: 2–6

Kurz je zaměřen na získání znalosti účetní terminologie v českém jazyce a tím na podporu pracovního uplatnění cizinců z ekonomických oborů, kteří účetnictví využívají při svém zaměstnání a již základy českého jazyka mají, alespoň na úrovni A2 (mírně pokročilý).

 • doporučená jazyková úroveň minimálně A2 (mírně pokročilý)
 • 1x 90 minut týdně po dobu 5 týdnů
 •  prezenční výuka v učebnách Channel Crossings nebo online
 •  cena kurzu: 9 000 Kč za osobu (výukové materiály v ceně kurzu)
 • počet studentů v kurzu: maximálně 6

Napište nám

Zavolejte nám

210 215 321

Navštivte nás

Channel Crossings Karlín

Meteor C

Thámova 32

Praha 8

Ukázat na mapě

Pro veškeré informace kontaktujte naši koordinátorku Natálii Mydlovou na verejnost@chc.cz nebo na telefonním čísle 210 215 321, popřípadě 773 423 322.