Naučíme Vás učit češtinu cizince

Připravili jsme celodenní kurz určený pro zájemce o výuky češtiny pro cizince z řad českých rodilých mluvčích, kteří nestudovali bohemistiku a nemají s výukou češtiny zkušenosti.


Cílem kurzu je naučit se:
- jak na základě analýzy potřeb sestavit plán kurzu i jednotlivých lekcí
- zorientovat se ve vhodných učebnicích
- dokázat rozlišit gramatiku pro různé úrovně
- efektivně pracovat s chybami studentů
- rozvinout nejrůznější strategie k vysvětlení slovní zásoby bez použití zprostředkovaného jazyka


Kurz proběhne v sobotu 23. dubna 2022 od 9:00 do 16:30 hod. 

Cena kurzu je 1500 Kč.

Více o kurzu zde: https://www.chc.cz/cestina


Přijďte se k nám dozvědět více o svém mateřském jazyce!