Pomáháme s elektronickými soudními překlady

Ač se nejedná o novinku letošního roku, před časem proběhla první část školení našich překladatelů, týkající se zřízení a používání elektronického soudního razítka, které mohou od 1. 1. 2021 využívat. Pokud tedy máte o takový překlad zájem (především máte-li zjištěno u cílové instituce, že překlad v této formě akceptují) rádi ho pro Vás zajistíme.

V současné době nabízíme elektronické soudní překlady z českého do anglického jazyka a naopak, z německého jazyka do českého jazyka a z českého do maďarského jazyka a naopak. Portfolio překladatelů, kteří mohou tímto způsobem překlady vyhotovovat se postupně rozšiřuje, proto jsme v případě zájmu připraveni (a průběžně to zjišťujeme) rozšířit jazykové kombinace o další.

Obsah elektronického soudního překladu je téměř totožný s tím, na který jste zvyklí ve fyzické podobě. Skládá se tedy z originálu, překladu, tlumočnické doložky. Jedinou změnou je to, že překladatelské razítko nahradil kvalifikovaný elektronický podpis a obdržíte ho pouze v PDF formátu.

Představte si to tedy úplně stejně jako náhradu Vašeho podpisu podpisem elektronickým.

Pokud byste přeci jen potřebovali překlad v listinné podobě, lze si ho nechat obstarat na pobočkách České pošty za poplatek.

Zatím se jediným úskalím jeví to, že dokument může být celkově opatřen pouze jedním elektronickým podpisem – tedy pokud by originál již elektronický podpis obsahoval, tak by ho ten překladatelův zneplatnil. Totéž platí i v případě, že by bylo potřeba překlad nechat vyhotovit více překladateli. V tuto chvíli to není možné, ale pracuje se na zlepšení.