Překladatelské agentury jsou pro farmakologické firmy důležitým partnerem

Dynamický rozvoj medicíny a farmakologie klade na překladatele stále vyšší a vyšší nároky. Základním požadavkem je samozřejmě odpovídající jazyková vybavenost. Kromě ní je nutná dokonalá znalost oboru a přesné pochopení významu zdrojového jazyka. A právě „překlopení“ významu z překládaného jazyka do jazyka cílového je doménou kvalitních překladatelů s mnohaletými zkušenostmi.

Překladatelské agentury mají ve svém portfoliu odborníky na různé oblasti. Zázemí renomované agentury, která sleduje nejnovější trendy a lpí na kvalitně odvedené práce, nabízí jistotu spolupráce s profesionály. Agentury využívají pokročilé CAT nástroje (Computer-Assisted Translation), které překladatelům pomáhají garantovat konzistenci textu i terminologickou přesnost a zajišťují také korekci překlepů i případných gramatických chyb. V žádném případě se však nejedná o strojový překlad. Používání bohatých terminologických glosářů, které si agentury během let vytvářejí, kvalitu překládaných textů ještě zvyšuje.

Případné potíže při překladu příbalových letáků, klinických studií či manuálů k lékařským přístrojům, které mohou nastat při využití nevhodného překladatele, agentury eliminují právě díky bohatému portfoliu lingvistů se specializací na konkrétní typy překladů, technickému zázemí a know-how, které agentury překladatelům nabízí.

Spolehlivá agentura vybere na požadovaný text nejvhodnějšího odborníka. Ten má při překladu veškerou podporu, ať už se jedná o zmíněné CAT nástroje, možnosti konzultace s jinými překladateli v oboru či pomoc s náročnými formáty souborů. To vše jsou výhody profesionální agentury s dlouholetou zkušeností.

Agentury, které se zaměřují na překlady farmaceutických textů, spolupracují i se zkušenými a prověřenými tlumočníky orientující se na odborné lékařské konference. Agentura Channel Crossings má právě v této oblasti bohaté zkušenosti z tlumočení mezinárodních konferencí, například na téma předčasně narozených dětí, kardiovaskulární medicíny či problematiky demence. Pestrá škála jazykových kombinací, jež agentury díky svým databázím ověřených odborníků pokrývají, a orientace na odbornost poskytují záruku vysoké kvality služeb.

S postupným rozvolňováním protiepidemických opatření můžeme pozorovat i postupný návrat k prezenčnímu tlumočení a osobním kontaktům s klienty. A právě osobní kontakty, ověřená dlouhodobá spolupráce, znalost odborného prostředí a důraz na kvalitu a bezchybnou koordinaci při zpracování je doménou překladatelské agentury, která zajistí komplexní služby.