Jazyková a vzdělávací agentura

Francouzština pro mírně pokročilé

Cena

2 490,-
Kód
EOJFA2
Jazyk
Francouzština
Úroveň
A2
Zaměření
Všeobecný kurz

Francouzština pro znalé začátečníky A2 je pro vás tou správnou volbou, pokud již ovládáte základní znalosti francouzské gramatiky i slovní zásoby. Kurz se soustředí na rozvoj této slovní zásoby, gramatiky a frází.

Každý den máte k dispozici originální poslechy, gramatické výklady a interaktivní cvičení. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti. Propracovaný systém Vám umožní si jakékoliv cvičení vyplnit znovu a tím si opravit své chyby.

 

Gramatika

Kurz je rozdělený do 6 tematických kapitol. Celý kurz je sestaven tak, aby vás připravil na zkoušku DELF A2. Závěrečná 7. kapitola je věnována revizi studia a přípravě na zkoušku DELF A2 nanečisto.

Naučím se

nutno doplnit

Jazyková úroveň A2

A2 - Mírně pokročilý umí číst a celkově porozumět většímu celku větných struktur, rozumí různorodé slovní zásobě formálního a neformálního jazyka a rozezná význam a názory v textu (např. v jednoduchých novinových článcích). Disponuje pasivní schopností porozumění jednoduchému textu a má dobrou znalost základní slovní zásoby. Jedinec na této úrovni je schopen nalézt některé chyby v textu, klade důraz na porozumění detailu a zodpoví otázky na obsah a význam textu. Během poslechu si dokáže zaznamenávat poznámky, v korespondenci rozezná formální a neformální formu a umí užívat specifickou terminologii. V diskuzi o názorech a konceptech rozumí základním stanoviskům mluvčího. Mírně pokročilý umí užívat komplexnější gramatické a jazykové struktury, idiomatické výrazy v pracovním prostředí, vyjadřovat postoje vzhledem k popisu předmětů, míst a lidí. Již zvládá i základní konverzaci po telefonu.

Napište nám

Zavolejte nám

210215320

Navštivte nás

Channel Crossings Karlín

Meteor C

Thámova 32

Praha 8

Ukázat na mapě