O nás

Lenčin, tedy i náš příběh

Do roku 1989 ovládaly výuku jazyků státní agentury, ve kterých v drtivé většině převažovaly kurzy ruštiny. Když se po revoluci otevřely hranice, lidé prahli po dvou věcech – cestovat do dosud zakázaných zemí a učit se vytouženou angličtinu. Výjimkou nebyla ani Lenka Pavilková, která odjela studovat až za velkou louži. Své studium angličtiny a tělesné výchovy úspěšně dokončila, a nadto v Americe potkala Floyda Curtise. Oba se vrátili do Čech s jasným cílem – podělit se o své znalosti jazyka a reálií. A tak v roce 1993 založili Channel Crossings, jednu z prvních jazykových agentur v té době.


Proč zrovna Channel Crossings?

„Kanál La Manche byl po revoluci jakousi hvězdnou bránou, každý se chtěl podívat do Británie, do Londýna. V té době ještě nefungoval tunel a jedinou možností, jak se na ostrovy dostat, byl trajekt přes kanál. Překonávání kanálu (tedy English Channel crossings) bylo v té době téměř symbolické,“ vysvětluje název agentury sama její zakladatelka.

1993
Založení Channel Crossings

Lenka Pavilková si z Ameriky přivezla nejen vysokoškolský diplom, ale i první zkušenosti z práce v soukromém sektoru, které obratem zúročila při založení Channel Crossings. Nabídka agentury se nejdřív zaměřovala na výuku angličtiny a překladatelské a tlumočnické služby, postupně se rozšiřovala i o další jazyky a doplňkové služby. S rozšiřující se nabídkou služeb měnila firma i své působiště. Z první malé kanceláře v Přemyslově ulici, se agentura přestěhovala na Palackého náměstí, založila svou první pobočku v Praze – Radotíně a následně otevřela i pobočku v centru Prahy v Palackého ulici.

1998
Otevíráme první pobočku v Radotíně

S otevřením pobočky v pražském Radotíně se výrazně rozšířila nabídka kurzů pro děti a mládež, včetně pomaturitního studia a studia v zahraničí a nabídka programů pro vzdělávání učitelů a lektorů. Postupně firma aplikovala i nové metody multimediální výuky a školila v těchto metodách i učitele ze základních a středních škol. Tyto zkušenosti vytvořily pak základ pro založení samostatného projektového oddělení, které se věnuje vzdělávacím a částečně i výzkumným projektům na mezinárodní bázi. Prvním oceněním, které jsme obdrželi v rámci této činnosti, byla v roce 2004 Evropská jazyková cena Label za inovativní projekt v oblasti jazykové výuky.

2003
Jsme zakládajícím členem Asociace jazykových škol ČR

V naší činnosti jsme vždycky upřednostňovali kvalitu před kvantitou. Naštěstí se na trhu dalo najít ještě pár takových, a tak jsme se spojili ve větší celek. Společnými silami jsme zdokonalovali jazykové vzdělávání v České republice, zejména podporou profesního vývoje jejích členů. Tato asociace je v dnešní době již součástí Asociace jazykových škol (AJŠ), ale její principy jsou blízké těm, na kterých byla Asociace v roce 2003 postavena.

2005
Sázíme na spravedlivý přístup

I proto jsme uspěli v soutěži o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR v kategorii malé firmy.

2010
Získáváme hned 3 certifikáty kvality

V roce 2010 agentura získala překladatelskou certifikaci ČSN EN 15038:2006. Následně se firma rozhodla jít cestou mezinárodní certifikace a získala certifikace ISO 9001:2015 a ISO 17100:2015.

2011
Cení si nás i Hospodářská komora

Firma získala ocenění v rámci prestižní soutěže vyhlašovanou Hospodářskou komorou ČR pro domácí podnikatele Český Patron 2011.

2013
Stali jsme se Vzdělávací institucí roku

To je něco, jako kdybychom vyhráli Oscara, ale za vzdělávání. Titul totiž uděluje Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) a hodnotí přes 40 kritérií, mezi které patří například kvalita vzdělávání, orientace na zákazníka, rozvoj lektorů nebo etické chování.

2014
Lenka je oficiálně jednou z nejúspěšnějších českých podnikatelek

3. místo Lenky Doležalové Pavilkové v soutěži Ocenění českých podnikatelek v kategorii Střední společnost. Tato soutěž představuje nejúspěšnější české ženy v businessu. V témže roce bylo naše projektové oddělení oceněno Národní cenou kariérového poradenství za projekt FIT FOR FLEXI aneb flexibilní slaďování rodiny a práce.

2015
Stěhujeme se do Karlína

S rostoucí poptávkou po našich produktech a zároveň i v rámci zlepšení komfortu pro naše klienty, se vedení firmy rozhodlo pro změnu lokality. Po dvanácti letech působení v centru Prahy v Lazarské ulici jsme se přestěhovali do atraktivní lokality pražského Karlína.

2018
Slavíme 25 let na trhu

Tento velký mezník v naší historii jsme chtěli oslavit velkolepě. Ale šampaňské vyprchá, balónky splasknou, proto jsme vymysleli projekt, který udělá radost nejen nám, ale i ostatním. Nazvali jsme ho „Příběhy pomoci“. Po celý rok 2018 jsme vám postupně představovali příběhy sedmi lidí nebo organizací, kterým náš finanční nebo věcný dar výrazně ulehčil životní situaci.

2019
Máme nové logo

K narozeninám jsme si nadělili nový grafický vizuál, logo a spolu s nimi i moderní webové stránky.

2020
Pandemie – nová šance

Tak jako pro mnohé další firmy podnikající ve službách byl vývoj poznamenaný covidovou pandemií velkou ranou i pro nás. Uzavřeli jsme pobočku v pražském Radotíně a zároveň jsme byli nuceni zavést i další úsporná opatření. Na druhou stranu nás tato situace vybudila k přehodnocení směru, kterým se chceme ubírat, a pevně věříme, že 30 let firmy oslavíme s novými produkty, s technologicky pokročilejší vybaveností a novou dynamikou.

Proč jsme tu

Úspěch. Prosperita. Poznání. Potenciál. Je to jeden z vašich cílů? Pak je i tím naším. Jazykové vzdělávání, schopnost vyjádřit se v jiném jazyce a mít tak možnost světové expanze je přímá cesta k vašemu cíli. Používáním jiného jazyka rozšiřujeme své obzory, obohacujeme svou perspektivu, navazujeme cenné kontakty… Jazykové znalosti zkrátka otevírají dveře do mnoha oblastí. A naším cílem je vám tyto dveře pomoci otevřít. Dveře k úspěchu, k prosperitě, k novému poznání, k využití vašeho potenciálu.

Smyslem naší společnosti je šířit poselství překonávání hranic a jazykových bariér. Z toho důvodu se také jmenujeme Channel Crossings. Chceme podpořit vaše jazykové vzdělávání a nabídnout vám překladatelské a tlumočnické služby se zárukou té nejvyšší kvality. Důkazem naší prestiže jsou naše ocenění, členství a certifikáty, k jejichž získání je zapotřebí splňovat přísná kritéria. Za téměř 30 let našeho působení jsme rozšířili naši společnost do oblasti jazykového školy, překladatelství, tlumočení a studia v zahraničí. Díky těmto zkušenostem patříme k nejvýznamnějším jazykovým agenturám v České republice a můžeme vám tak nabídnout komplexní portfolio jazykových služeb.


Naše vedení

Lenka Doležalová Pavilková

Majitelka Channel Crossings

Kde je vůle, tam je cesta.

Irena Doušová

Manažerka - jazyková škola

Robert Chalupecký

Akademický ředitel

Adéla Müllerová

Manažerka studia v zahraničí

Traveling is the only thing you buy that makes you richer.

Ivana Henelová

Manažerka oddělení překladů a tlumočení

Tomáš Michálek

Business development manager

Kamila Kadlíková

Personalistka

Žij každý den, jako bys právě v něm měl prožít celý svůj život.