Jazyková a vzdělávací agentura

Průřezový jazykový audit z ruštiny

on-line + telefon

Jazykový audit testuje všechny klíčové jazykové dovednosti (poslech, čtení s porozuměním, gramatiku, slovní zásobu a písemný projev) v rámci všech úrovní (A1-C2) najednou. Náročnost otázek v jednotlivých cvičeních postupně narůstá.  Narozdíl od klasického postupového testu není výsledkem hodnocení v procentech, které by ukazovalo, jak student ovládá látku probranou v předchozím semestru, ale skóre (na škále 0-166), které studenta v dané chvíli přesně zařadí do správné úrovně A1-C2, a doporučení pro další jazykové studium.

Osobní údaje

Údaje společnosti

Vzkaz k poptávce
Dovolujeme si Vás informovat, že osobní údaje zpracováváme dle Zásad ochrany osobních údajů v Channel Crossings.