Jazyková a vzdělávací agentura

English for Kids (pro děti 5. a 6. tříd)

Cena

2 900,-
Kód
MA2240K
Jazyk
Angličtina
Úroveň
A2
Termín
2. 2. 2023 - 28. 4. 2023
Místo
Channel Crossings Karlín
Lektor
Český lektor
Studentů v kurzu
3 - 6
Den a čas
Čt 16:00 - 17:00

Kurz v délce 10 týdnů zahrnuje 10 lekcí

3 lidé si právě prohlížejí tento kurz

Kurz povede česká lektorka. Každý lektor z týmu lektorů ChC musí prokázat odbornou kvalifikaci a lektorskou praxi, aby se mohl stát jeho členem. Při přijímání nových kolegů do našeho lektorského týmu zohledňujeme nejenom profesní stránku, ale i osobnost uchazeče. Záleží nám na tom, aby se i naši  nejmladší studenti se svými lektory cítili příjemně.

Gramatika

Gramatika:

přítomný průběhový čas
minulý prostý čas
nepravidelná slovesa

Slovní zásoba:
měsíce a dny, svátky
nábytek
koníčky a záliby

Naučím se

Známé rčení říká, že kdo si hraje, nezlobí. V našem konverzačním kurzu ovšem nejde jen o to, aby děti nezlobily, ale aby začaly cizí jazyk, v našem případě angličtinu, aktivně používat. V rámci tematických okruhů slovní zásoby se samozřejmě naučí mnoho nových slovíček a frází, ale především se v rámci rolových her pod vedením paní lektorky zaměří na to, aby angličtinu co nejvíce používaly v situacích, kde by se jim mohla prakticky dobře hodit.

Jazyková úroveň A2

A2 - Mírně pokročilý umí číst a celkově porozumět většímu celku větných struktur, rozumí různorodé slovní zásobě formálního a neformálního jazyka a rozezná význam a názory v textu (např. v jednoduchých novinových článcích). Disponuje pasivní schopností porozumění jednoduchému textu a má dobrou znalost základní slovní zásoby. Jedinec na této úrovni je schopen nalézt některé chyby v textu, klade důraz na porozumění detailu a zodpoví otázky na obsah a význam textu. Během poslechu si dokáže zaznamenávat poznámky, v korespondenci rozezná formální a neformální formu a umí užívat specifickou terminologii. V diskuzi o názorech a konceptech rozumí základním stanoviskům mluvčího. Mírně pokročilý umí užívat komplexnější gramatické a jazykové struktury, idiomatické výrazy v pracovním prostředí, vyjadřovat postoje vzhledem k popisu předmětů, míst a lidí. Již zvládá i základní konverzaci po telefonu.

Napište nám

Zavolejte nám

210215320

Navštivte nás

Channel Crossings Karlín

Meteor C

Thámova 32

Praha 8

Ukázat na mapě