Jazyková a vzdělávací agentura

Řízení výkonnosti zaměstnanců

Informace o kurzu 

Délka kurzu: 1 den
Cena kurzu:  6.900 Kč bez DPH
Termíny kurzu: 14. 12. 2022

Komu je kurzu určen

Top management, střední a vyšší management, vedoucí oddělení, manažeři týmů, vedoucí týmu, profesionálové kvality/audit managementu, vedoucí projektového řízení , HR ředitelé, HR manažeři, HR generalisté, lidé s vůdčím potenciálem.

Popis kurzu

Věříte, že objektivní systém řízení výkonnosti povede k obchodnímu růstu vaší organizace?  

Domníváte se, že strukturovaný systém řízení výkonnosti v organizaci zvýší míru spokojenosti, motivace a míru udržení v organizaci?  

Řízení výkonnosti je zásadní pro úspěch jakéhokoli podnikání. Jde o nepřetržitý proces řízení výkonnosti zaměstnanců, jakmile vstoupí do organizace. Zaměřujeme se zde na plánování a sladění cílů zaměstnanců se strategickými cíli organizace, přezkoumávání a hodnocení pokroku a rozvoj znalostí, dovedností a schopností lidí. S měnící se dobou, stejně jako se změnou v myšlení zaměstnanců, se stalo zásadní řídit životní cyklus zaměstnance do podniku pomocí transparentnějších a otevřenějších politik, jednotných rozhodnutí o odměňování a povýšení. Zároveň je povzbuzuje k dalšímu učení a růstu, což vede k pozitivnímu myšlení v jejich pracovní spokojenosti, motivaci a výkonu. 

Tento kurz efektivního řízení výkonnosti od společnosti Maxwell International, který vám přináší Channel Crossing, vám pomůže vyhodnotit efektivitu systému řízení výkonnosti organizace a pracovat na jeho sladění s obchodními cíli.  

Obsah kurzu

 • Pochopení současného trendu v řízení výkonu 
 • Role řízení výkonnosti při zlepšování kultury a získávání konkurenční výhody  
 • Životní cyklus zaměstnance v organizaci  
 • Ideální cyklus řízení výkonnosti a proces hodnocení výkonnosti 
 • Nastavení měřítek výkonu, kontroly a hodnocení 
 • Stanovení a sdělení cílů pro výkon 
 • Pochopení chování, které řídí výkon 
 • Objektivní hodnocení a hodnocení výkonu  
 • Pozorování prvních známek problémů s výkonem 
 • Pochopení toho, proč manažeři někdy neřeší problémy s výkonem 
 • Jak strukturovat schůzky zaměřené na kontrolu výkonu
 • Jak komunikovat se členy týmu během schůzek k přezkoumání výkonu 
 • Prozkoumání hlavní příčiny špatného výkonu a proniknutí k jádru problému  
 • Řešení bezproblémového začlenění řízení změn do procesu řízení výkonu  
 • Zaměřte se na změnu chování  
 • Jak je udržet motivované během procesu řízení výkonnosti 
 • Využití peněz jako nástroje motivace  
 • Pochopení rozdílu mezi odměnou a motivací  
 • Jak provádět nezaujatou kontrolu výkonu týmu
 • Porovnejte základní kompetence a identifikujte potenciál 
 • Jak delegovat pro lepší výkon  
 • Vytváření prostředí, kde mohou členové týmu prosperovat 
 • Balanced Scorecard – nástroj pro řízení výkonnosti


Chcete tento kurz šitý na míru vašim potřebám? Kontaktujte nás. 

Napište nám

Zavolejte nám

+420 210 215 300

Navštivte nás

Channel Crossings Karlín

Meteor C

Thámova 32

Praha 8

Ukázat na mapě