Jazyková a vzdělávací agentura

Cookies

Společnost Channel Crossings s.r.o., se sídlem Thámova 681/32, Karlrlín186 00 Praha 8, IČ: 271 29 390, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 98475 (dále jen „společnost“ či „my“) užívá na těchto webových stránkách soubory cookies, které slouží k měření návštěvnosti webových stránek, k uložení osobních nastavení zobrazení webových stránek, uložení dat z registračních formulářů, cílení reklamy a dalším účelům.

Jaké cookies používáme a k čemu?

Na webu se vyskytují nezbytné cookies, bez kterých by webové stránky vůbec nefungovaly a které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu.

Dále používáme výkonnostní a funkční cookies, které slouží pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek a jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu vyjádřeného aktivním kliknutím na možnost „Souhlasím“, jež následuje za upozorněním v dolní části webové stránky, znějícím následovně: „Společnost Channel Crossings užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek www.chc.cz. Kliknutím na možnost „Souhlasím“, souhlasíte s jejich používáním.“

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu vyjádřeného nastavením Vašeho internetového prohlížeče. Údaje, které společnost takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google Adwords, Google Analytics, Facebook, Seznam.cz, LinkedIn, Instagram, Youtube a dalším.Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro tyto účely můžete kdykoliv odvolat, a to pomocí změny nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

Návod na nastavení cookies najdete na liště většiny prohlížečů. Můžete zde zabránit Vašemu počítači přijímat nové cookies, nebo deaktivovat všechny soubory cookies. Některé soubory cookies Vám umožňují využívat základní funkce našich webových stránek, doporučujeme Vám, abyste tyto cookies nechali zapnuté, neb pokud je vypnete, může dojít k tomu, že některé funkce či webové stránky obecně nebudete moci použít.

Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů naleznete zde:

Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647
Edge - https://privacy.microsoft.com/cs-cz/windows-10-microsoft-edge-and-privacy Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet- explorer-delete-manage-cookies
Firefox - https://www.mozilla.org/cs/privacy/

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics. Podrobnosti o tomto nástroji najdete na https://www.google.com/intl/cs_ALL/analytics/index.html

Jaká jsou Vaše práva?

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle právních předpisů o ochraně osobních údajů máte právo:

  • na přístup k osobním údajům, tj. máte právo získat od společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány  a případně právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“),
  • na opravu, tj. právo na to, aby společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 Nařízení;
  • na výmaz, tj. právo na to, aby společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení;
  • na omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 Nařízení;
  • na přenositelnost údajů za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení;
  • na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů za podmínek upravených v čl. 21 Nařízení a
  • pokud se budete domnívat, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena či zpracování osobních údajů obecně porušuje Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10).


Přehled cookies používaných na webových stránkách společnosti

Na našich webových stránkách používáme následující cookies:

Druh cookies
K čemu tyto cookies používáme?
Na základě čeho tyto cookies zpracováváme?
Nezbytné cookies Slouží pro odesílání formulářů, zajišťují funkčnost objednávek a platby prostřednictvím internetu
Váš souhlas není vyžadován, jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu
Funkční cookies Umožňují zapamatování přístupových údajů, jejich bezpečnost po přihlášení a poskytují podporu pro on-line chat. Zároveň zvyšují uživatelský komfort při prohlížení stránek, pamatují si Vaše osobní nastavení a preference
Na základě Vašeho souhlasu uděleného kliknutím na tlačítko
„Souhlasím“ na homepage společnosti (www.chc.cz)
Výkonostní cookies Tyto cookies nám poskytují informace o tom, kolik lidí navštěvuje naše stránky. Díky tomu můžeme zlepšovat jejich funkčnost a zajistit dostatečnou kapacitu a rychlé fungování. Pomáhají nám také pochopit, jakým způsobem se návštěvníci na webu chovají. Získané informace jsou anonymní a nejsou spojeny s identifikačními údaji uživatele. Všechny výstupy vidíme pouze v agregované
formě.
Na základě Vašeho souhlasu uděleného kliknutím na tlačítko
„Souhlasím“ na homepage společnosti (www.chc.cz)
Reklamní cookies Jsou využívány po lepší zacílení reklamy na uživatele. Shromažďují informace o zvyklostech návštěvníků při vyhledávání a podle toho volí reklamní sdělení relevantní k Vašim zájmům a Vaší osobě. Na naše stránky byly umístěny třetí stranou s naším souhlasem.
Na základě Vašeho souhlasu uděleného kliknutím na tlačítko
„Souhlasím“ na homepage společnosti (www.chc.cz)Tyto zásady s používáním cookies jsou ke stažení ve formátu PDF zde.