Online výuka má smysl, když je správně vedena

Jste firmou, která svým zaměstnancům přispívá na studium cizích jazyků? Dobře děláte! Rozumný člověk investuje do svého vzdělání a rozvoje, rozumný manažer zase do rozvoje svých podřízených, neboť jeho pracovní úspěchy jsou závislé na schopnostech a motivaci členů týmu, který vede. A i když by se mohlo zdát, že současná situace vzdělávání, potažmo studiu jazyků nepřeje, opak je pravdou. I dnešní doba přináší možnosti, kterých můžete vy i vaši zaměstnanci využívat. Online výuka totiž má smysl. Ale musí být správně vedena.

V jazykové škole Channel Crossings jsme již loni v březnu udělali vše pro to, aby naši studenti mohli ve svém studiu pokračovat formou efektivní online výuky. Reakce na naši nabídku byly různé, ale ti, kteří se tuto možnost rozhodli využít, rozhodně nelitují. Zjistili, že online výuka je sice jiná, ale stejně přínosná a zábavná. Kateřina Siekelová, která má na starosti jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti Sandoz s.r.o., naši online firemní výuku zhodnotila takto:

Naši studenti se velmi rychle naučili používat virtuální učebnu, která jim umožnila se i v době karanténních opatření setkávat na jazykové výuce s lektorem i ostatními kolegy z celé republiky. Navzdory počáteční nejistotě si online výuku velmi oblíbili a pokračují v ní i po skončení karanténních opatření. Studenti oceňují zejména snadnou organizaci, časovou úsporu, a to při zachování všech možností výuky (poslech, porozumění textu, využití tabule, přímá interakce s lektorem i ostatními).

Správná platforma i metodika výuky

Channel Crossings využívá pro online výuku interaktivní platformu, díky které probíhá výuka ve virtuální učebně tak, jak jsou studenti zvyklí z klasických prezenčních lekcí. Výhodou této platformy je, že ze strany studentů nevyžaduje žádnou složitou instalaci výukové aplikace. Lektor jednoduše pošle studentům odkaz, pomocí kterého se do místnosti připojí.

Naše lektory na výuku prostřednictvím této platformy pečlivě připravujeme. Důležitou součástí školení jsou ukázkové hodiny, při kterých naši seniorští lektoři vyučují své kolegy, kteří se tak mohou vžít do pozice studentů.  Mají tak možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jak student vnímá jednotlivé aktivity během lekce a jak se mu ve virtuální učebně s připravenými materiály pracuje.

Online výuku samozřejmě nabízíme i našim studentům z řad veřejnosti – tedy každému, kdo jde s dobou a má chuť zkoušet nové věci. Přidejte se k nám, studujte online a až přijde čas na prezenční výuku, budete dál než ti, kteří propásli příležitost a čekali s rukama v klíně. V Channel Crossings se o vás a vaši jazykovou výuku rádi postaráme!