Soudní překlad diplomů

Požadují po Vás předložení vysokoškolského diplomu v cizím jazyce? Nebo jste dosáhli vysokoškolského titulu v zahraničí a doklad o vzdělání potřebujete mít v češtině?

Obraťte se na překladatelskou agenturu Channel Crossings – zajistíme Vám soudní překlad diplomu z/do všech jazyků, ve kterých jsou jmenováni soudní tlumočníci/překladatelé v České republice.


ukázka překladu diplomu

Jak soudní překlad vypadá?

Soudní překlad se liší od běžného překladu zejména tím, že je svázán s originálním dokumentem nebo jeho notářskou kopií, opatřen prohlášením o autentičnosti překladu, tzv. tlumočnickou doložkou, razítkem a podpisem překladatele. Soudní překlad je také nazýván překladem se soudním ověřením, úředním překladem nebo překladem s kulatým razítkem.

Jelikož překlad je neoddělitelně s dokumentem spojen, doporučujeme si nechat vyhotovit kopii diplomu a notářsky ji ověřit. Originál diplomu můžete tak v budoucnu použít pro jiný účel. Notářské ověření dokumentu Vám rádi zajistíme za cenu 75 Kč za stranu.

      

Mějte na paměti, že běžná kopie diplomu je pro úřední účely nedostačující!

Cenová nabídka soudních překladů diplomů

  cena s DPH  
vč. notářské kopie
Soudní překlad diplomu z/do češtiny* vč. notářské kopie 629 Kč
Soudní překlad diplomu z latiny do češtiny a naopak vč. notářské kopie 720 Kč
Soudní překlad diplomu z latiny do cizího jazyka** vč. notářské kopie 1 779 Kč

* cena platí za 1 normostranu (1800 znaků včetně mezer) v kombinaci s angličtinou, francouzštinou, italštinou, němčinou, španělštinou a ruštinou. Pro ostatní jazykové kombinace je stanovena individuálně  – vyžádejte si cenovou kalkulaci.

** pro kombinaci s angličtinou, francouzštinou, italštinou, němčinou, španělštinou a ruštinou. Pro ostatní jazykové kombinace je cena stanovena individuálně. Na překladech z latiny do cizího jazyka se vždy podílí dva překladatelé. Nejprve jeden překladatel vyhotoví překlad z latiny do češtiny a připojí k němu svou tlumočnickou doložku v českém jazyce, poté druhý překladatel vyhotoví překlad do požadovaného jazyka vč. překladu výše uvedené tlumočnické doložky. Vše je již zahrnuto v ceně.

Poptávka - překlad diplomu

V případě zájmu o detailní informace nebo objednávku služeb nás neváhejte kontaktovat

e-mailem na adrese: prekladychc@chc.cz

telefonicky: 210 215 310-1 (soukromé zakázky a stávající klienti), 210 215 314 (nové firemní zakázky)

nebo vyplňte nezávaznou poptávku na překlad diplomu na webu

Překlady a tlumočení

Jazyková škola Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
    certifikát překlady a tlumočení
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky Blog
Mapa stránek Domů Napište nám