Jazyková a vzdělávací agentura

Kulaté stoly Youth Impact

Jak vypadá učící se organizace? Co je to participativní evaluace? Jaký je pohled na evaluaci neziskových organizací oproti jejich donorům, tedy nadacím a státním institucím? A jak se vůbec dá zjistit, zda má práce neziskovek pracujících s mládeží nějaký dopad?

Přečíst

Digitalizace výuky není jen online přednáška

Jedním ze současných trendů v oblasti vzdělávání je využití digitálních nástrojů ve výuce. Učitelům slouží k prezentaci dané látky, zadávání domácích úkolů, ale i ke komunikaci se studenty a rodiči. Potenciál moderních technologií ve výuce je ale podstatně větší.

Přečíst