Jazyková a vzdělávací agentura

Pomáháme s elektronickými soudními překlady

Ač se nejedná o novinku letošního roku, před časem proběhla první část školení našich překladatelů, týkající se zřízení a používání elektronického soudního razítka, které mohou od 1. 1. 2021 využívat.

Přečíst

Nová právní úprava soudně ověřených překladů

Letos k 1. lednu nabyl platnosti přelomový Zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, a spolu s ním vyhláška č. 506/2020 Sb., o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti. Nahradily padesát let starý zákon, který ani zdaleka nevyhovoval dnešním tr...

Přečíst

Překladatelské agentury jsou pro farmakologické firmy důležitým partnerem

Dynamický rozvoj medicíny a farmakologie klade na překladatele stále vyšší a vyšší nároky. Základním požadavkem je samozřejmě odpovídající jazyková vybavenost. Kromě ní je nutná dokonalá znalost oboru a přesné pochopení významu zdrojového jazyka. A právě „překlopení“ významu z př

Přečíst