Druhé pravidlo Preppers Campu: Všechno musí dávat smysl

Při přípravě Preppers Campu jsme si na sebe upletli pořádný bič. Vymýšlíme otevřený svět, ve kterém mají děti nepřeberné množství možností. Nikdo dopředu neví, jak to ve hře vlastně dopadne. Naše hra totiž není lineární. To znamená, že každé rozhodnutí je důležité pro směr, jímž se příběh bude dál ubírat. A každé rozhodnutí má své důsledky. Ty se ale klidně mohou projevit až za několik dní.

A tak všechno, co se ve hře stane, musí dávat smysl. Vaše děti samozřejmě nejsou hloupé a my jim nemůžeme, a ani nechceme, věšet bulíky na nos. Nevymýšlíme nelogické dějové zvraty. Nechceme nechat uprostřed nějaké části hry zasáhnout vyšší moc, která přehodí výhybku. Deus ex machina funguje v antickém divadle, u nás hraje prim anglický racionalismus.

Všechno jako doopravdy

Každé dítě u nás hraje za svoji postavu, která je jedinečná. Stejně jako ve skutečném životě. Někdo umí to a jiný zase ono. Hra tak vede děti k tomu, aby spolupracovaly, pokud chtějí být úspěšné. Ale kooperace není jediná možná cesta. Někdo se rozhodne být osamělým vlkem. Procházet příběhem pro něho bude těžší, ale rozhodně ne nemožné. A třeba bude mít větší radost ze svých úspěchů.

A co když se někdo rozhodne být za mizeru? Pak mu samozřejmě nemůžeme bránit. Ve světě po apokalypse totiž není nikdo, kdo bdí nad tím, aby se k sobě lidé chovali poctivě. Ale i po apokalypse funguje systém důvěry a nedůvěry. Když vás dneska někdo podrazí a zítra bude potřebovat pomoci, těžko mu jen tak vyjdete vstříc.


Přečtěte si také první pravidlo Preppers Campu: Jediný povolený jazyk je angličtina